Desperado nga loudspeaker operations sang 94th IB, nangin kaladlawan sang pumuluyo

Masobra isa ka bulan na nga nagatiner ang 94th IB sa sakop sang Sityo Cunalom-Lunoy, Brgy. Carabalan, Himamaylan City, Negors Occidental. Nagpatigayon sila sang Community Support Program (CSP) nga sa esensya isa ka matiplangon, kontra-pumuluyo kag operasyon paniktik sa bilog komunidad.

Ang ila ginapabugal nga “loudspeaker operations” nga naggamit sang trompa may tuyo nga magpalapnag sang maitom nga propaganda, pagpatalang kag pagpamahug sa pumuluyo. Ginalawag sang isa ka katapo sang 94th IB ang mga pangalan sang ila gina-supetsahan nga mga supporter sang NPA nga magsurender sa nasambit nga militar para wala sang lain nga matabo sa ila.

Psywar kag pag-intimidar ini sa mga pumuluyo nga naga-organisa, nagasulong kag nagapakigbato para sa ila kaayuhan kag interes. Ginatarget sang sini nga operasyon nanguna ang mga pumuluyo nga katapo sang lehitimo nga organisasyon sang mangunguma. Nagapati ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nga paagi sini nga mga padihot mahinabonan na ang ila mga kalapasan nga ginahimo batuk sa pumuluyo.

Mas lanog pa sa ila pagwaragwag gamit ang mga trompa ang nagalab-ot sa mga kaingod nga baryo nga mga mapintas nga kahimoan sang mga pwersa sang estado batuk sa pumuluyo sang Brgy. Carabalan. Indi matago ang mga balita sang duha ka tigulang nga mangunguma sa lugar nga ila gindakop kag ginpasakaan sang pato-pato nga kaso, ang anum pa ka mga mangunguma nga ila ginkastigo kag pagpamahug sang mga kabataan nga menor de edad.

Ini tanan mas nagapa-ibwal sa kaakig sang pumuluyo. Kon may mga taktika ang militar nga makabuyagyag sang ila mga black propaganda, magahimo man ang pumuluyo sang paagi para ma-expose ang matuod nga nagakatabo sa ila ilabi na sa mga kahalitan nga dala sang AFP kag PNP.

Dapat manindugan ang pumuluyo kag ang mga biktima sa Brgy. Carabalan ilabi na sang mga militarisado nga lugar nga gamiton ang lain-lain nga paagi para indi mahinabonan ang ila tingog kag madulaan sang pulos ang operasyon loudspeaker sang 94th IB.

Idalom sa Mt. Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA), magpaninguha ang mga Pulang hukbo nga mapalanog ang tingog sang biktima sang kontra-insurhensya sang rehimen Marcos II paagi sang lupok sang pusil kag paglunsar sang taktikal nga opensiba para mahatagan sang hustisya ang mga biktima sa pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung kag mapangapinan ang pumuluyo.###

Desperado nga loudspeaker operations sang 94th IB, nangin kaladlawan sang pumuluyo