Dili mga NPA ang bag-o nga nagsurender sa Escalante City

Walay aktibo nga katapo sa Roselyn Jean Pelle Command – Prenteng Gerilya sa Norte nga bahin sa Negros sa New People’s Army (RJPC-NPA) nga nagsurender sa Escalante City, Negros Occidental sa milabayng mga adlaw.

Subay sa balita, boluntaryong nipresentar sa ilang kaugalingon sa Philippine National Police (PNP) Escalante City ang kuno mga sakop sa RJPC-NPA nga sila ni Ka Ashly, Ka Chan ug Ka Kokoy kaniadtong Enero 3, 2024. Ang mga nasambit nga alyas ang anaa sa rekord sa mga nakaserbisyo sa RJPC-NPA apan pila na ka tuig nga ningpahuway ug dugay na nga nangabuhi isip mga sibilyan.

Nahimo nang pamaagi sa pasistang estado ang paggukod sa mga sibilyan ug malisyosong pagsapubliko og mga pekeng surenderi human ang madaugon nga mga aksyon sa NPA. Mahinumduman nga sunod sa malampusong ambus sa NPA sa Calatrava, Negros Occidental kaniadtong Agosto 9, 2023, giparada sa #DiMasaligan79IB kaniadtong Setyembre 29, 2023 ang 12 ka peke nga mga NPA. Karon, human nasilotan sa NPA kaniadtong Enero 2, 2024 ang Sarona Group may gibalita naman nga surenderi.

Dili na makahibulngan ang mao nga tayming sa peke nga surenderi kay tuyo lang sa pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP)/PNP kag National Task Force (NTF)-Elcac nga ilugon ang kadalag-an sa NPA ug ipatulon sa publiko ang ilang mga bakak nga “nadismantol” na ang prenteng gerilya sa Norte nga bahin sa Negros ug “nihuyang” na ang armadong pakigbisog sa katawhan.

Ang mga peke nga surenderi ug mga pampublikong aktibidad sa pagpresentar kanila ang gihimong lamas para matuohan sa katawhan ang giluto nga mga bakak sa AFP/PNP/NTF-Elcac kabahin sa “nagkahuyang” nga rebolusyonaryong kalihukan. Apan, sila lang gihapon ang nagpanghimakak sa ilang mga binuhatan pinaagi sa mga tigpamaba sa AFP/PNP/NTF-Elcac nga magkasumpaki ang mga gipagawas nga pahayag sa publiko.

Labing bag-o lang, sa usa ka lokal nga programa sa radyo, nakuratan si 3ID Spokesperson ug kanhi 79IB Commander, LtCol. J-jay Javines, sa pahayag nga gitantya 15 ka armado ang nakita sa pagsilot sa Sarona Group. Human ang ambus kaniadtong Agosto 2023, nag-ingon si Javines nga walo na lang ka NPA ang nahabilin sa Northern Negros.

Para molikay sa pagpangkantyaw sa publiko, gisumpayan ni Javines ang iyang istorya nga “basin nakarekrut ang NPA.” Mura na og masuko si Javines nga gibasol ang pagkakampante o dili pareha nga pag-operate sa AFP sa isla sa Negros gikan norte padulong sa sur nga bahin hinungdan nga nagpadayon pa ang armadong pagsukol.

Magkatawa nalang kita sa pahayag ni Javines, mura siya’g niangkon nga wala ninghuyang ang armadong pakigbisog sa katawhan; ug tungod niana, mapasalamaton kami nga nakita ni Javines ang kolektibong paningkamot sa mga Pulang kumander ug manggugubat sa RJPC-NPA nga mubangon gikan sa mga nagligad nga mga kapakyasan.

Kinahanglan hinumduman sa mga pasistang tropa sa AFP/PNP, ug sa mga tigpamaba niini, nga dili ang mga pahayag sa publiko ug mga pakarong-ingnon nga proyekto ang makapamatuod sa kakusgon (o paghuyang) sa armadong grupo; inay gihukman ang pagkamakatarunganon niini sa pag-alagad sa katawhan ug pagtigom niini og kusog gikan sa tibuok katawhan sa dalagan sa panahon.###

Dili mga NPA ang bag-o nga nagsurender sa Escalante City