Drama kag lunsay kabutigan ang ginahambal sang AFP ilabi na ang 94th IB

Lubos nga ginpakamalaot sang MCC-NPA ang kabutigan nga ginpagwa sang 94th IB nga may natabo nga enkwentro sa sakop sang Sitio Cabite, Brgy. Binalbagan, Negros Occidental sadtong Abril 20, 2023 kon sa diin napatay kuno si Rogelio Posadas, isa ka National Democratic Front (NDF) Peace Consultant, kag ginkapilas pa sang isa. Indi man matuod ang duha ka beses nga engkwentro nga ginhambal sang Armed Forces of the Philiipines (AFP).

Base sa pasiuna nga imbestigasyon, nagabyahe si Posadas upod sa tulo pa niya nga kaupdanan. Nagsakay siya sang motor sang gab-i sang Abril 19. Pero wala na ini nakalab-ot sa iya padulungan. Suno man sa pamilya sang driver nga wala nakapuli ang ila himata.

Ang matuod gindakop, gintortyur kag ginpatay nila si Rogelio Posadas bisan wala ini sang ikasarang nga magsukol. Lapas ini sang CARHRIHL kag sa JASIG nga ginpirmahan sang Government of the Republic of the Phils. (GRP) kag NDFP. Samtang, desaparacido hasta subong ang tatlo nga upod ni Posadas sa iya nga byahe.

Indi na bag-o ang ini nga kahimuan sg AFP-PNP/NTF-ELCAC. Nangin palisiya na sang mga mersenaryo nga kasundaluhan ang grabe nga tortyur kag patyon kon madakop ang mga NDF Consultant, mga kadre sang Partido kag mga opisyal sang NPA kaangay sa natabo sa isa man ka NDF consultant nga si Ericson Acosta sadtong Nobyembre 30, kag sa Catbalogan10 nga upod ang duha ka NDF Consultant kag mga kadre sang Partido nga sila Benito Tiamzon kag Wilma Austria sadtong Agosto 21, 2022 kag nila Ka Menandro Villanueva, Ka George Madlos, Ka Juanito Magbanua, Ka Flor Ceballos kag madamo pa sang iban. Ginapagwa nila nga napatay ini sa mga peke nga encounter para hinabunan ang ila mga kalapasan kag indi makatawo nga kahimuan. Sa hambal pa, “wala sang dakpon nga buhi” ang AFP.

Mas nagainit ang balatyagon sang rebolusyonaryong pwersa sa mga kahimuan sang militar. Ang kamatayon sang isa ka rebolusyonaryo ang nangin inspirasyon sa malapad nga masa, mga Pulang hangaway kag kumander sang NPA kag tanan nga katapo sang Partido Komunista para mas mangin maisog pa sa pag-atubang sa brutal kag mahigko nga gyera sang kasamtangan nga rehimen US-Marcos II.

Ginapasidunggan kag ginhatag sang MCC-NPA kag sa bilog rebolusyonaryong pwersa ang pinakataas nga pagsaludo kay Ka Rogelio Posadas kag sa iban pa nga mga martir kag baganihan sang rebolusyon Pilipino.

Mabuhay ang Rebolusyon!
Mabuhay ang mga Rebolusyonaryong Martir kag Baganihan!
Mabuhay ang NPA!
Mabuhay ang CPP!

Drama kag lunsay kabutigan ang ginahambal sang AFP ilabi na ang 94th IB