Duha ka masupog nga intel asset sang 94th IB, ginsilotaan sang MCC-NPA

Ginpatuman sang isa ka tim sang Mount Cansermon Command-New People’s Army South Central Negros Guerrilla Front (MCC-NPA) ang silot kamatayon kay Michael “Kulot” Soledad, 36 anyos, sa Barangay Carabalan proper, Himamaylan City, Negros Occidental sadtong Hunyo 2, alas-10 sang gab-i sandig sa desisyon sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo.

May daku nga kahilabtanan si Soledad sa pagpa-reyd sa yunit sang MCC-NPA sa Sityo Canagbaan, Barangay Carabalan, Himamaylan City sadtong Marso 1 nga nagresulta sa pagka-martir sang apat ka kaupod nga sanday Ka Jemon, Ka Sardo, Ka Andre kag Ka Jeloy. Sang nagligad, si Soledad nagpuyo sa Sityo Canagbaan apang pagkatapos sa natabo nga reyd, nagsaylo na ini sa proper sang Brgy Carabalan.

Sang Abril 19, una nga ginpakanaugan sang silot kamatayon si Regie Soledad, 36 anyos, sa Barangay Carabalan proper man gihapon. Pakaisa siya ni Michael Soledad kag upod sila sa pagpa-reyd sa yunit sang MCC-NPA sadtong Marso 1.

Masupog man sila nga intel asset sang 94th IB, nagapanilag kag naga-report sa mga hulag sang NPA sa amu nga erya.

Padayon nga nagapanawagan ang MCC-NPA sa tanan nga may salabton sa rebolusyonaryo nga kahublagan nga mag-untat na sa ila kontrarebolusyonaryo kag kontra-pumuluyo nga mga hinimoan kag mag-atubang sa ila nga mga kaso sa korte sang pumuluyo. Ang NPA indi magduha-duha sa pagpatuman sa nagakaigo nga silot sandig sa mga pagsulundan kag proseso sa rebolusyonaryong hustisya.###

Duha ka masupog nga intel asset sang 94th IB, ginsilotaan sang MCC-NPA