FMO sang AFP sa Central Negros, Desperado kag Kontra-pumuluyo

Bugtaw nga nagadamgo si M/Gen. Marion Sison sang 3IDPA, B/Gen. Orlando Edralin sang 303rd BdePA kag Lt. Gen. Benedict Arevalo sang Visayas Command (VisCom) nga nagatikal nga tapuson na ang insurhensiya sa isla sang Negros sini nga tuig 2023.

Ini ang lunsay kabutigan, pagpatalang kag masami pa pogi points sang mga matag-as nga heneral sang militar nga nagahandum sang mataas pa nga ranggo indi pa sa matuod kag sinsero nga pagserbisyo kundi luho gikan sa pagpangurakot sa pundo sang gobyerno nga halin sa buhis sang mga pumuluyo sa panahon nga sila ang ara pa sa poder.

Samtang naga-antus kag nagasakripisyo naman ang mga junior officer kag mga rank and file sa patag-awayan sa pagtuman sang ila mga kontra-pumuluyo nga mando kabaylo sang pila ka mga pasalig kag pagpangako sa porma sang bulak-bulak nga ritwal sa paghatag sang medalya, gamay nga insentibo kag kadayawan tanda sang pagpanginto para pataas-moral sa tropa.

Bisan anupaman, may ara gid sa hanay sang mga junior officer kag mga rank and file sang militar nga nasanagan kag muklat nga ang ila ginahimo makahalit sa pumuluyo ilabi na sa mga kaumahan. Nagapati sila nga ang matuod nga kinaiya sang puting hangaway mga pasista, mersenaryo kag reaksyunaryo. Kahibalo man sila nga ang ila mga superyor nagabinutig kag nagahimo sang linubid nga istorya agud patalangon ang publiko. Mahapos sa ila ang paghangup bangud kalabanan sa ila ang halin sa hanay sang sahing anakbalhas. Rason nga iban sa ila ang wala man nagatuman sa mando sang ila mga superyor kaangay sang iligal nga pagpang-aresto sa hinimu-himo nga kaso, pagpamahug, pagpanakit tubtob sa pagpamatay sa mga sibilyan, subong man ang pagpangawat sa mga kasapatan, kwarta kag iban pa nga kagamitan sang mga mangunguma.

Madamo sa ila hanay ang nagahibi bangud ginapaon lang sila sang ila mga matag-as nga opisyal sa reaksyonaryong gyera diin wala sang kaseguruhan ang ila kabuhi sa pagpakig-away batok sa ila mga pangontra. Madamu man sa ila ang nagkalamatay kag may iban man nga nag-atubang sang mga kaso kriminal kag nagkalapriso bangud lamang sa napilitan nga pagtuman sang sayop nga mando sang ila mga opisyal kaangay sa natabo sa duha ka katapo sang 61st IB nga napamatud-an nga amu ang nagpatay kay Benjie Bayles sa Himamaylan City, Negros Occidental sa malawig na nga tinuig nga naglabay kag madamu nga iban pa.

Naga-antus man ang halos kalabanan nga mga katapo sang paramilitar kaangay sang Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa gamay nga allowance (P4,700.00) kada bulan. Biktima sila sang singko por says nga pautang sang ila mga handler sa muklat nga pagdelatar sang ila mga allowance. Mapilitan sila sa cash-advance nga pamaagi lamang ibuhi sa ila pamilya. Samtang ang mga Special Civilian Armed Auxillary (SCAA) biktima man sa pasalig kag pagpanginto sang militar. Imbes nga magbaton sila sang tag P12,000.00 kag apat ka sako nga bugas kada bulan suno sa kasugtanan, sa kamatuoran wala pa sang kaseguruhan nga mabaton nila ang tag P3,000.00 kag isa ka sako nga bugas sa isa tubtob duha ka bulan nga ginpasalig sa ila sang local government unit kag militar. Rason man nga madamu sa mga ini ang nag-untat sa sining kinaiya sang pagpanginto.

Wala sang kalinong nga naagum ang Negrosanon sa mga kaumahan kag kasyudaran bangud sang mga focused military operation (FMO) kag “heightened operational tempo” nga kampanya militar sa isla halin pa sadtong tuig 2020 tubtob subong. Terorismo, pasismo kag perwisyo lamang sa pumuluyo ang gintuga sang masingki nga militarisasyon sa mga kaumahan sang Central Negros.

Halin Hulyo 26, 2022 tubtob Hulyo 18, 2023, halos sa isa ka tuig nakarekord ang 62nd IB, 94th IB, 16th Scount Ranger Company (SRC), Division Reconnaissance Company (DRC), Special Action Force (SAF-PNP) kag Regional Public Safety BAttalion (RPSBn) sang 15 ka kaso sang pagpamatay sang mga sibilyan, 10 ka iligal nga pagpang-aresto, 37 sang iligal nga pagpangransak sang mga kabalayan, 15 man ka kaso sang pagpangkastigo sa mga mangunguma, 15 ka kaso sang indiscriminate firing, isa ka kaso sang pagpamomba nga nagtulod sang pag-ebakwit sang mga sibilyan sa lugar (Guihulngan) kag duha ka kaso sang pagmasaker sa mga mangunguma sa Moises Padilla, Negros Occidental kag Guihulngan City, Negros Oriental.

Ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa pagpanguna sang Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA) kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP) upod sa malapad nga sahing anakbalhas ang determinado sa pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa dira sa pagtib-ong sang armadong paghimakas agud ipatuman ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon padulong sa makatarungan kag pangmalawigon nga kalinong. Wala sang malauman nga kaayuhan ang masa sang pumuluyo sa masingki nga militarisasyon sa kaumahan nga dala sang reaksyon.

Segurado ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) nga mas maga-usbong pa ang armadong rebolusyon sa mga kaumahan sang Central Negros. Segurado man ang LPC-NPA nga madamo pa ang magpasakop sa NPA nga maga-uyat sang armas agud ipunting sa mayor nga kaaway sa pagpaslaw sang terorismo kag mas madata pa nga pagpamintas sang pasistang AFP, PNP kag NTF-Elcac sang US-Marcos Jr nga rehimen.

NPA kag pigos nga pumuluyo mag-isa, maghiusa!
Ilunsar ang lapnagon nga taktikal nga opensiba!
Silotan ang desperado kag pasistang kaaway!
Isulong ang inaway banwa tubtob sa kadalag-an!###

FMO sang AFP sa Central Negros, Desperado kag Kontra-pumuluyo