Gat Andres Bonifacio kag Ka Ericson Acosta, nagapaigrab sa diwa sang rebolusyonaryo

Ginahanduraw kag ginapasidunggan sa bug-os rebolusyonaryong pwersa sang Mount Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA) si Kaupod Ericson Acosta ukon kilala nga si Ka Fredo, isa ka NDF peace consultant nga wala kaluoy nga gindakop, gintortyur kag ginpatay upod ang isa ka lider mangunguma sa mga katapo sang Armed Forces of the Philippines (AFP) partikular sang 47th IB kag 94th IB sa Barangay Camansi, Kabankalan City, Negros Occidental sadtong Nobyembre 30, 2022.

Signipikante ang subong nga adlaw bangud ini ang adlaw sang pagdumdum sang pagkabaganihan ni Gat Andres Bonifacio kag kadungan mismo sini nga petsa ang pagkamartir ni Ka Ericson Acosta nga naghalad man sa iya kinaalam kag kabuhi para sa rebolusyonaryong katuyuan nga maangkon ang matuod nga kahilwayan kag demokrasya halin sa kamot sang pyudalismo, burukrata kapitalismo kag imperyalismo.

Kaangay man sa duha ka dungganon nga mga rebolusyonaryo kag sa iban pa nga naghalad sa ila kabuhi kag pagkapamatan-on, dako ang nangin papel sang pamatan-on nga namuklat, naorganisa, kag nagpartisipar sa paghimakas para sa hustisya sosyal kag matuod nga pagbag-o. Bilidhon ang partisipasyon sa mga pamatan-on para sa bwas damlag sa ila pareho nga pamatan-on kag sa mga masunod nga henerasyon. Amo man ini ang basehan kag legasiya nga gina-uyatan kag padayon nga ginasulong sang Kabatang Makabayan (KM) nga gintukod para isahon ang bug-os kabataan nga nagapalangga sang kalinong kag nagahandum sang matuod nga demokrasya kag kahilwayan.

Dugang sini, kasugpon sa mga nanliligad nga paghimakas, nagahandum ang pumuluyong Pilino sang maayo nga buwas damlag kag kahilwayan halin sa pagpamigos kag pagpanghimulos sang sadto pa sa kolonyalistang Espanyol tubtob subong sa kamot sang imperyalistang US. Sa esensya, wala gihapon natapos kag nautod ang kadenang gapos sang masobra 500 ka tuig na nga pagkaulipon sang manugpanakop. Ang nagalala nga sosyo-ekonomiko nga krisis tuga sang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema ang nagbun-ag sa lain-lain nga porma sang paghimakas sang pumuluyong Pilipino.

Ginaantus pa gihapon sa bilog pumuluyo ilabina sa mga mangunguma kag mamumugon ang kaangay nga kapigaduhon kag krisis sang nanliligad nga mga tinuig. Hangkat subong sa bilog pumuluyo, ilabi na sa mangunguma kag mamumugon, nga magsuporta kag mag-intra sa armadong paghimakas agud desaysibo nga wasakon ang kadena nga nagapugong sa ila pag-uswag.

Inspirasyon sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa ang kabuhi kag tampo ni Gat Andres kag ni Ka Fredo kag sa iban pa nga rebolusyonaryong martir nga wala sang pagduhaduha sa paghatag sang ila kabuhi kag kinaalam para sa dungganon nga kawsa nga magahatag sang masanag nga bwas damlag sa pungsod Pilipinas. Ang ila kabuhi ang magapakalayo sa rebolusyon, maga-igrab tubtob sa kadalag-an kag kahilwayan.

Mabuhay si Gat Andres kag Ka Fredo!
Mabuhay ang rebolusyon!

Gat Andres Bonifacio kag Ka Ericson Acosta, nagapaigrab sa diwa sang rebolusyonaryo