Hors de Combat Ginpatay sang 62nd IB sa Barangay Montilla, Moises Padilla

Indi lehitimo nga engkwentro ang natabo sa tunga sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) kag tropa sang 62nd IB sa Sityo Balunggay, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental sadtong Hulyo 20, pasado alas 11:00 sang gab-i. Taliwas ini sa ginasugid sang militar ilabi na ni Lt. Col. William Pesase sang 62nd IB nga nagalukot sang balas sa pagbinutig upod sa mga manogtaghol sang 303rd Bde PA sa pagpamuno ni B/Gen. Orlando Edralin.

Medical leave and status ni Marvic Ebarle (Ka Bryan) sa NPA bangud sang iya naagum nga pilas sa tuhod sa natabo nga kontra-opensiba nga ginhimo sang isa ka yunit sang LPC-NPA batok sa tropa sang 62nd IB sadtong Hunyo 13, sa Sityo Cupad, Barangay Macagahay, Moises Padilla. Si Ka Bryan ang gina-atipan ni Romy Catasio sang Sityo Inarawis, Barangay Quintin Remo, nga isa sa mga suod nga abyan ni Ka Bryan. Samtang nagabantay sang masakyan nga motor si Ka Bryan kag Catasio, gulpi man nag-abot ang color gray nga van kag wala kaluoy nga ginpaniro ang duha ka biktima.

Si Ka Bryan kag Catasio ang lunsay mga biktima sang kapintas sang pasista kag berdugo nga mga katapo sang 62nd IB idalum sa polisiya sini nga “wala dakpon nga buhi sa NPA.”

Mabaskog gid nga ginakondenar sang LPC-NPA ang over-kill kag patraydor nga pagpatay sang berdugo nga 62nd IB kay Romy Catasio, isa ka sibilyan, kag Marvic Ebarle (Ka Bryan), hors de combat ukon wala ikasarang magbato nga Pulang hangaway.

Lubos gid nga ginapasidunggan sang LPC-NPA upod sa malapad nga rebolusyonaryong masa sa Central Negros ang pagkamartir ni Ka Bryan sa rebolusyon. Ang pagkamabinuligon sa hanay sang masa kag kalmante nga kinaiya ni Ka Bryan ang ginahanduraw sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa larangan gerilya. Si Ka Bryan ang matuod nga hangaway sang banwa nga naga-alagad sa masa nga wala sang nagapatunga nga kondisyon. Hugot siya nga naga-angot sa masa; nagapukaw, naga-organisa kag nagapahulag sa masa sa paggiya batok sa pagpanghimulos kag pagpamigos sang mga despotiko kag manug-agaw sang duta nga mga agalon sa lugar. Nagsakripisyo sang iya kaugalingon kag pamilya lamang mahatag ang demokratikong kinamatarung kag interes sang mga mangunguma sa pagdepensa kag pag-angkon sang duta nga palangabuhian sa pihak sang paghingabot sa iya kabuhi sang pasistang militar kag inutil nga rehimen US-Duterte sang nagligad nga mga tinuig kag sa subong nga rehimen US-Marcos II.

Ginadayaw kag taas kamao man nga ginapasidunggan sang LPC-NPA si Romy Catasio nga naghalad sang iya kaugalingon nga kabuhi sa banas sang rebolusyon. Siya ang sulundon sang kaangay niya nga mangunguma kag abyan nga boluntaryo kag muklat sa iya papel sa pag-atipan sang NPA nga nagamasakit diin ginakilala sini nga amu ang matuod nga suldado sang pumuluyo nga ginahimuslan kag ginapigos.

Ka Bryan kag Romy Catasio, kamo ang amon inspirasyon sa pagpadayon sa rebolusyon!
Kamo ang amon buhi nga handumanan!
Mabuhay ang tanan nga mga rebolusyonaryong martir!

Hors de Combat Ginpatay sang 62nd IB sa Barangay Montilla, Moises Padilla