Inhustisya sa Southeast Negros, gapadayon

Sobra na usa ka tuig human sa brutal nga pagpatay kang Crisanto Lagradilla niadtong July 1, 2022. Mahinumdoman nga gipatay siya bisan klaro nga sibilyan ug dili armado, ug igo rang niabot sa lugar para motabang og pananggi aron adunay makaon ang pamilya. Nangaliyupo siya sa berdugong batalyon sa 11th IB pero igo rang giingnan nga, “Gulang na ka ‘Tay, wala na kay pulos,” usa gipatay. Biktima usab si Lagradilla sa istraping sa 11th IB pila ka bulan usa siya gipatay.

Sukad sa panghitabo, gadugang lang ang mga krimen sa estado ug sa iyang armadong mga tropa kontra sa katawhan, bisan sa mga gagmayng bata ug mga tigulang nga walay ikasukol sama ni Labradilla. Sa taho sa RMPC-NPA, dili moubos sa usa ka kaso sa pagpatay, tulo ka kaso sa peke nga engkwentro, 10 ka kaso sa pugos ug peke nga pagpasurender, ug duha ka kaso sa iligal nga detensyon, wala pay labot ang kuyanap nga pagpanghulga ug paghimo sa mga tawo isip ahente paniktik sa AFP sa tunga sa walay hunong nga operasyon militar sa mga lungsod sa Santa Catalina, Siaton, Pamplona, Valencia, Sibulan, ug lungsod sa Bayawan.

Nahitabo usab ang brutal nga Pamplona massacre niadtong Marso 4 sa diin ang mga imbolbado kasagaran anaa sa han-ay sa militar ug pulis.

Padayon nga gapanawagan ang katawhan sa sidlakan sa sur sa Negros og hustisya, ug amgo sila nga dili gyud kini maangkon ubos sa kasamtangang alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga sistema. Taliwala sa balik-balik nga deklarasyon nga “dismantled” na ang larangang gerilya sa Southeast Negros, nagbaga-baga gihapon ang rebolusyonaryong diwang masuklanon sa katawhan. Padayo nilang paasdangon ang gubat sa katawhan pinaagi sa pagsalmot ug pagsuporta sa ilahang tinuod nga sundalo—ang Bag-ong Hukbong Bayan, nga dili basta-basta malutos, ug gani padayon nga mulambo sa tunga sa kalisod ug kabrutal sa reaksyunaryong estado.

Dili mapukan ang rebolusyonaryong kalihukan sa tibuok Negros hangtod nagpabilin ang pagpahimulos ug pagpanglupig. Katawhan linupigan sa Southeast Negros, sulong hangtod sa kadaugan! ###

Inhustisya sa Southeast Negros, gapadayon