Intel sang AFP kag nagapangagaw sang duta ginsilutan sang NPA

Ginsilutan sang Armando Sumayang Jr. Command (ASJC-NPA) si alias “Nacar” Granada sadtong Enero 28, 2023 alas 7:00 sang gab-i sa Sitio Tugas, Barangay Pinggot, Ilog.

Si Nacar isa ka regular nga intel sang AFP kag nagapangagaw sang duta sa Sitio Kanyabaka kag Sitio Tugas sang nasambit nga barangay. Nawad-an sang mga uma, kadutaan, pangabuhian kag pugos nga pahalinon ang mga pumuluyo sa ila mga panimalay sa pagpamahog ni Nacar. Masobra 80 ektaryas ang iya tuyo nga agawon. Ang ini nga mga kadutaan gin-agaw man ni “Miling” Granada nga iya amay sadtong dekada 1970.

Nakumpiska ang 1 ka .45 calibre nga pusil, 4 ka magasin, 34 ka bala, kag 1 ka 22 Magnum Revolver nga may 9 ka bala. Wala man sang nahalitan nga pumuluyo sa pagtigayon sang pagsilot. Nag-agi sa husto nga proseso sang Rebolusyonaryong Hustisya ang kaso ni Nacar bangud sa madamo nga reklamo sang mga pumuluyo sa lugar.

Sa nagalala nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sosyedad, ang sahi sang mangunguma ang nagapanguna nga biktima sang kawad-on sang duta.

Ang ASJC-NPA nagatinguha nga madepensahan kag mapangapinan ang interes sang masang ginapigos kag ginahimuslan sang nagahari nga sahi kag nagapangagaw sang duta.

Intel sang AFP kag nagapangagaw sang duta ginsilutan sang NPA