Kasaulogan sa Ika-50 ka Tuig sa PKP Gilunsad

Ang Zamboanga Peninsula Region malampusong nakapahigayon sa pagsaulog sa ika-50 ka tuig nga anibersaryo sa pagbalik-tukod da Partido Komunista sa Pilipinas (MLM) niadtong Desyembre 26, 1968.

Subay sa pasistang mando ni Duterte nga dili tugotang makalundad ang CPP sa kasaulogan niini, gilunsad ang subsob nga operasyong militar ug pagpaniktik sa mga dapit sa kabukiran diin posible didto ipahigayon sa NPA ang selebrasyon. Gipundohan sa mga tropa militar ang sentro sa mga baryo. Nag-tsekpoint ang PNP sa mga krosing sa national highway ug nang-rekisa.

     Gusto gub-on sa pasistang rehimen ang naandan nang tradisyon sa mga masa nga motambong sa tinuig nga anibersaryo sa CPP sulod sa mga natarang gerilya.

    Apan wala makapugong ang pasistang kaaway sa masa ug Bagong Hukbong Bayan sa paglunsad sa programa sa ika-50 anyos nga anibersaryo sa CPP niadtong Desyembre 26, 2018 sa usa ka natarang gerilya sa rehiyon.

     Ang kasaulogan gihiusa sa tema nga “Pursigidong Patas-on ang ang-ang sa Malungtarong Gubat sa Katawhan. Asdang hangtod sa kadaugan!”
Gibatbat sa mga mamumulong ang mga kadaugan, mga pagtulun-an ug ang mga tahas nga giatubang sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Usa ka serye sa mubo apan nindot nga mga kulturanhong pasundayag ang gisal-ot sa matag mamumulong. Gipasidunggan usab ang rebolusyonaryong mga martir nga nakalas sa tuig 2018. Human sa tulo (3) ka oras nga tulumanon, nahuman ang programa sa alas-12:00 sa kaudtohan.

    Malipayon ang mga kauban ug masa nga nakatambong sa anibersaryo sa Partido. Malampuson ang pagsaulog sa nga simple, luwas ug militante bisan pa sa mga hulga sa kaaway.

Mabuhi ang Mabulawanong (50yrs) Anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas!

Mabuhi ang Katawhang Nakigbisog!

Mabuhi ang tanang Progresibong Mamamahayag ug tanang Broadcaster sa Pilipinas!

Iasdang ang Armadong Rebolusyon Hangtod sa Kadaugan!

Kasaulogan sa Ika-50 ka Tuig sa PKP Gilunsad