Kriminal kag Masupog nga Intel Asset sang 62nd IB, Ginsilotan sang NPA

Patay si Marvin Caramihan sa Minoro Golez, Brgy Quinten Remo, Moises Padilla, Negros Occidental sadtong Marso 28 alas 4:30 sang hapon, sang madinalag-on nga ginpatuman sang LPC-NPA ang silot-kamatayon sandig sa mando sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo.

Si Caramihan ang isa sa grupo nga napamatud-an sang Korte sang Pumuluyo nga nagpatay kay Teloy Alvarado, 60 anyos sang Sityo Binataan, Brgy Quinten Remo, Moises Padilla sadtong Hulyo 2016. Nagagamit man siya sang ngalan sang NPA nga nagapangilkil sa mga pumuluyo sang Moises Padilla ilabe na sa Quinten Remo kag kasikbit nga mga baryo sa mando sang mga opisyal sang 62nd IB. Indi lang makatlo ka beses nga gin-istorya, ginsaway kag ginpa-andaman sang NPA si Caramihan sa iya pagpaniktik sa hulag sang mga Pulang hangaway. Wala nagbag-o si Caramihan kag labi pa nga nagsupog sa iya notoryos nga gawi kag pagpaniktik. Siya man ang naggiya sa pagreyd sang 62nd IB sa yunit sang NPA sa Sityo Binataan sang nasambit baryo sa diin namartir ang duha ka NPA nga sanday Ka JEKOY kag Ka JORGE sadtong Nobyembre 2022.

Padayon nagapanawagan ang LPC-NPA sa tanan nga may salabton sa Korte sang Pumuluyo nga magsumiter sang inyo kaugalingon sa malapit nga yunit sang NPA agud ayuson ang inyo mga kaso sa rebolusyonaryong kahublagan kag pumuluyo. Ang NPA indi gid magduha-duha sa pagsilot sa inyo sandig sa kabug-aton sang kaso nga inyo nakomiter.###

Kriminal kag Masupog nga Intel Asset sang 62nd IB, Ginsilotan sang NPA