Linubid nga Kabutigan ni Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Brigade Philippine Army

Wala sang natabo nga lehitimo nga engkwentro sa tunga sang New People’s Army kag tropa sang 94th IBPA sa sityo Mabunga, Brgy Buenavista, Himamaylan City sadtong Mayo 22, 2020. Taliwas ini sa ginataghol ni Col. Pasaporte nga na-engkwentro sini ang indi magnubo sa 10 ka katapo sang NPA.

Ang matuod, “trigger happy” ang pasistang tropa sang 94th IBPA nga nagpinalupok sa sulod mismo sang ila ginapatihan nga kampo sang NPA. Tuyo sang nasambit nga tropa sang AFP nga magtimalos sa NPA agud hinabunan ang ila kalutusan kag kahuy-anan sa natabo nga engkwentro sadtong Abril 19, 2020 sa sityo Kamu-ag, Brgy Carabalan diin indi magnubo sa 8 ka tropa ang naagum sini nga kaswalti.

Desperado ang militar sa serye sang operasyon militar nga ila ginlunsar agud lagson ang NPA. Pabilin nga “nagsumbag sa hangin” ang 94th IB kay wala bisan isa ka katapo sang NPA nga nakit-an sa lugar.

Ang masami nga patarasak nga pagpinalupok sang nasambit nga tropa militar, nagperwisyo sa malinong nga pagpangabuhi sang mga mangunguma kag nagtuga man sang kakugmat sa mga residente sa lugar.

Lunsay black-propaganda man ang akusasyon ni Col. Pasaporte nga may pagpang-abuso sekswal sa mga kababaenhan sulod sang NPA bangud sang rekoberi sini nga mga “anti-pregnancy pills” sa kuno kampo sang NPA. Kaladlawan ini nga akusasyon ni Pasaporte batok sa New People’s Army. Dapat indi lang pagbinutig ang tun-an ni Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Bde Philippine Army kundi magpadalom pa sa pagtuon upod sa iya mga tinawo sang “family planning.”

Sa rebolusyonaryong hublag ilabe na sa sulod sang NPA, hugot kag mabaskog nga ginatib-ong sini ang pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarung ilabe na sa dignidad sang mga kababaenhan. Ang NPA hugot gid nga nagasunod sa patakaran kag disiplina kaangot sa pakigrelasyon sa babaye kag lalaki. Ginapanday sini ang rebolusyonaryo pamilya kadungan sa pagpundar sang sandigan nga sosyedad nga amo ang “pamilya.”

Ginahimakasan man sini ang pagbag-o sang kultura nga dekadente, pyudal kag burges padulong sa maki-pungsod kag siyentipiko nga kultura upod sa pagbalay sang alalangay nga katilingban Pilipino. Wala ginapigos kag ginahimuslan ang mga kababaenhan. Ginahatagan ligwa ang mga kababaenhan sa pag-ehersisyo sang ila mga otoridad, inisyatiba kag pagpamuno. Rason nga madamo sang mga kababaenhan ang hilway nga nagapasakop sa New People’s Army. Madamo man sang mga isganan nga kumander kag kadre sang Partido nga nadebelopar gikan sa hanay sang kababaenhan diin handa kag lubos mag-alagad sa pumuluyo, magpamuno kag magpakig-away sa pagpaluntad sang tunay nga demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan tubtob sa Sosyalismo.

Indi kaangay sang himalatyon nga sosyedad Pilipino nga nagatib-ong sang dunot nga kultura ilabe na sa sulod sang pasistang AFP kag PNP diin nubo ang pagtan-aw sa dignidad sang kababaenhan. Nagserbe nga “palamuti”, pala-utwasan kag biktima sang diskriminasyon sa trabaho kag iban pa.

Tatak sang mersenaryong AFP kag PNP ang pagpalapnag sang dekadente nga kultura kaangay sang pagpangirida kag madamo sang asawa sa isa ka panahon. Rason nga imbolbado ang mga ini sa kontra-sosyal nga mga gawi pareho sang ilegal nga druga, pag-intra sa mga sindikato nga grupo kag iban pa. Nangin lapnagon man ang korapsyon sa hanay sang mga heneral kag iban pa nga matag-as nga opisyal sa sulod sang AFP kag PNP para sa ila mga luho kag kapritso. Kag labaw sa tanan pagsagod sang ila mga initihan kag pagpahipos sang ila mga nabiktima nga mga kababaenhan.

Si ka Marmar ang isganan nga pulang hangaway ang nangin martir sang natabo nga engkwentro sa sityo Namunduan, Brgy Camudlas, Bindoy, Negros Oriental sadtong Abril 30, 2020 sa tunga sang NPA kag tropa sang 94th IB upod sa Bindoy PNP. Lunsay sibilyan ang 2 pa nga napatay kag 2 man nga napilasan. Resulta ini sang patarasak nga pagpaniro sang nerbyuso nga mga katapo sang 94th IB kag kapulisan sang nasambit nga banwa. Taliwas ini sa ginasugid ni Pasaporte nga 3 ang patay sa NPA.

Lubos nga ginakondenar sang Mount Cansermon Command New People’s Army ang padayon nga militarisasyon nga nagabayolar sang tawhanon nga kinamatarung kag pagpamatay sang mga mangunguma sa South Central Negros.

Ginamanduan man ang yunit sang New People’s Army idalum sa Mount Cansermon Command nga ipatigayon ang opensiba nga postura. Pabayaron ang AFP ilabe na ang 94th IBPA sa ila mga utang nga dugo sa pumuluyo.###

Linubid nga Kabutigan ni Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Brigade Philippine Army