Madinalag-on nga Operasyon Militar sang SPARU Unit sa Centarl Negros, Sabat sa Padayon nga Pasismo sang Oplan Kapanatagan

Madinalag-on nga gintigayon sang SPARU unit sang LPC-NPA ang operasyon batok sa mga pasista nga tropa sang 62nd IBPA sa Sitio Compound Brgy. Luz, Guihulngan City, Hulyo 2, 2020 sa takna nga alas 5:00 sang hapon. Sa amo nga operasyon direkta nga Killed in Action si Corporal Mark Anthony Quiocson samtang ang duha pa niya ka kaupdanan nga katapu man sang militar nga pareho niya nakasakay man sa motorsiklo nga nagasunod sa iya gilayon kag madasig nga nagbalik sa ila ginhalinan palayo sa erya sang insidente. Ini sila naghalin pa sa Libas 62nd IB HQ sakop sang Brgy. Libas Isabela, Negros Occidental nga magapadulong sa ila Duty sa unit sang CSP (Community Support Program) sa Brgy. Banwagi, Guihulngan City. Natigayon man nga nakumpiska sa posisyon ni Corporal Quiocson ang 1 ka kalibre 45, 2 ka magazine kag 21 ka mga bala sini.

Ining mga CSP unit sang AFP nga ara sa madamu nga mga baryo sa Central Negros naga tuga sang madamu nga mga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung. Nagahatag sang perwesyo kag pagkabalaka sa seguridad sang pumuluyo ilabi na sang mga mangunguma sa kaumahan. Madamu sang pumuluyo nga nalimitahan ang ila pagkadto sa ila mga uma tuga sang pagpamahug nga gina bansagan ang ila lugar nga pula kag sila mga suporter sang NPA. Madamu man sang ginapabalik-balik patawag sang ini nga mga tropa kag ginaimbistiga, ginapilit nga pasurenderon bisan sila wala sang armas kag mga ordinaryo nga sibilyan kag lihitimo nga mga mangunguma. Ginapilit ang pumuluyo kag mga baryo opisyal para ideklara nga persona non grata ang CPP-NPA.

Ginahimo man sang CSP nga detatchment ang mga Brgy. Hall, eskwelahan sa Baryo, Health Center kag mga Plasa Publiko. Sila man ang responsable sa mga pagpangsunog sa mga pamalay, motor kag iban pa nga mga kagamitan sang mga mangunguma sa Brgy. Luz, Brgy. Buenavista kag Brgy. Trinidad tanan sakop sa Guihulngan City, Negros Oriental. Ang ila mga kalakasan sa pumuluyo nagatuga sang madamu nga kabudlayan sa pumuluyo sa kaumahan ilabi sa sa ila palangabuhian.

Sa pihak sang gina atubang nga pagkabalaka sang pumuluyo sa COVID 19 nagtuga pa ini sang paggamay sang ila income tungod sa limitado kag barato ang pagkompra ang ila mga produkto nga mga utanon kag kasapatan, mas pa nga dugang ang ila pagkabalaka sa seguridad tungod sa presensya sang CSP sa ila mga baryo. Madamu na sang mga nabiktima nga mangunguma sa pagpamatay, iligal nga pag aresto kag pangpangkastio nga sila mga ginabansagan nga mga NPA kag NPA supporter.

Ang LPC-NPA nagapadayon sa pagtungod sa mayor nga tahas sini sa panahon sang pandemya nga amo ang hilikuton pang ikaayong lawas kag pagpauswag sa produksyon sang mga mangunguma apang indi magahulat kag maglantaw lang sa kahimtangan sang pumuluyo nga nagaagum sang pasismo sa kamot sang mapints nga militar. Ang LPC-NPA nagakondina man sa militarista nga tikang sang rehimeng Duterte sa pag atubang sa krisis sang pandemya. Iya gindali-dali ang anti-terrorism bill gamit ang iya kalahi nga mga kawatan kag utok militarista nga mga kongresista kag senador para tabunan ang kainutil sang gobyernong Duterte sa pagsulbad sang ginaatubang nga krisis sang pumuluyo sa panahon sang pandemya. Ini man iya paagi tungod sa paglalaway sini sa daku nga pundo kag makahugakom pagid sang superganansya paagi sa pagpangutang gamit ang pangalan sang COVID 19 nga ang matuod wala sang maathag nga plano para sa mass testing kag serbisyo pang ikaayong lawas kag pagkaon para sa pumuluyo.

Bisan sa pagpaninguha sang rehimen nga pahipuson kag tapnaon ang rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyo paagi sa iya pasistang tropa, apang indi niya mahimo punggan ang unos sang kaakig sang pumuluyo sa iya mapiguson kag mapintas nga mga tikang. Indi mahimo nga maghipos kag magpahimuyong ang pumuluyo sa pihak sang gutom kag kawad-on tuga sang kakulang kag pagkaguba sang iya palangabuhian. Ilabi na sa panahon subong sang tiempo muerto sa Negros segurado nga magalupok ang mabaskog nga rebolusyonaryong paghimakas sang pumuluyo para sulbaron ang iya mapait nga kahimtangan sa duta sang kalamay.

Mabuhay ang rebolusyonaryong armadong paghimakas!
Mabuhay ang sahing pigos!

Madinalag-on nga Operasyon Militar sang SPARU Unit sa Centarl Negros, Sabat sa Padayon nga Pasismo sang Oplan Kapanatagan