Magabun-ag sang mas dalagku pa nga pagbato sang pumuluyo ang pasismo sang estado

,

Damgo lang ang handum ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Gen. Romeo Brawner sa iya ginawakal nga wasakon na sang pwersa sang reaksyonaryo nga militar ang New People’s Army (NPA) kag bilog rebolusyonaryo nga kahublagan sa Visayas sa subong nga tuig.

Halin nagligad semana pa ini ginatikal sang mga opisyal militar sang AFP, ilabi na sang Visayas Command (VISCOM) kag 3rd Infantry Division, bangud kuno sa sunod-sunod nga mga kadalag-an sang ila operasyon militar.

Lakip sa bogus nga mga kadalag-an sang AFP ang asud-asod nga pagpanganyon kag pagpangbomba gamit ang ila mga air assets sa mga komunidad sang mga mangunguma partikular sa Sityo Mansulao, Barangay Pinapugasan, Escalante City, Negros Occidental sadtong Pebrero 22 sang aga kag gab-i, pagpanghulog sang 500-pound nga bomba kag pagpangayon sa tatlo ka mga barangay nga sakop sang San Joaquin, Iloilo sadtong Pebrero 28, kag ang makasiligni nga pagmasaker sa lima ka katapo sang NPA sa Barangay Campagao, Bilar, sa isla sang Bohol, sadtong Pebrero 23.

Ang nasambit nga mga operasyon militar ang hugot nga ginakondenar sang nagkalain-lain nga Human Rights advocates lakip na sang mga tawong simbahan bangud paglapas ini sa internasyunal nga makitawhanon nga laye kag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), kag nagtuga ini sang tuman nga kakugmat sa mga komunidad sang mangunguma.

Ang mga ginlunsar nga lapnagon kag masingki nga operasyon militar sa bilog pungsod nagapakita lang sa desperasyon sang AFP nga matapos na ang “internal security problem” para mapukos na ang ila atensyon sa “eksternal nga depensa” sandig sa presyur sang imperyalistang US tungod gusto sini nga gamiton ang Pilipinas sa pagpasingki pa sang kinagamo sa West Philippine Sea batok sa pungsod China. Resulta sini ang paggamit sang AFP sang pinakabrutal kag makasiligni nga pamaagi agud tapnaon ang tanan nga porma sang paghimakas sang pumuluyo, armado man ukon ligal nga demokratikong paghimakas.

Ang wala untat kag pokus nga operasyon militar sang AFP mas nangin makahalalit kag lubos nga nagaguba sang palangabuhian sang mga mangunguma sa kabukiran nga nagapanguna man nga biktima sang mga pasistang suldado. Dugang ini nga kabudlayan sang pumuluyo kadungan sa pila ka bulan na nga pag-antus nga dala sang El Niño. Kasubong man, wala sang kongkreto nga sabat ang rehimen US-Marcos II kag mga LGU sa malawig na nga demanda sang pumuluyo kaangay sang matuod nga reporma sa duta, pungsodnon nga industriyalisasyon, makabuhi nga sweldo kag benepisyo, hustisya sosyal kag iban pa.

Mas dapat magkabalaka si Gen. Brawner kag ang iya mismo Commander in Chief nga si Marcos Jr bangud ini tanan nga mga kondisyon ang nagatuga sang mas madasig nga pagbaskog sang nagkalain-lain nga porma sang paghimakas sang pumuluyo. Ang pasismo sang estado ang magabun-ag sang mas dalagku pa nga pagbato sang pumuluyo, lakip na sang masang Negrosanon sa South Central Negros, kag pagbaskog sang armadong paghimakas sa bilog pungsod.###

Magabun-ag sang mas dalagku pa nga pagbato sang pumuluyo ang pasismo sang estado