Malisyoso nga pagpang-psywar sa AFP-PNP/NTF-Elcac

Ginapakamalaot sang Mt. Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA) ang pagpadala sang sulat sang 94th IB nga ginpirmahan ni Lt. Col. Van Donald Almonte, Commanding Officer (CO) sang 94th IB, sa pito ka pamilya sa Sityo Bulasot, Pisok kag Cantupa, tanan sakop sang Brgy. Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental sadtong Mayo 20-25. Ini sila ginapasibangdan sang militar nga mga pamilya sang mga katapo sang NPA.

Nagtuga ini sang kahadlok kag kabalaka sa pamilya de Baguio, de Leon, Encancion, kag lain pa nga apat ka pamilya bangud masami sila nga nagaatubang sang mga pagpamahug, pagpang-presyur kag pagpangumbinsi nga magsurender halin sa mga elemento sang militar.

Mas nagdugang pa ang ila kahangawa subong sang ang balay sang pamilya de Leon sa Sityo Cantupa ginransak sang mga katapo sang 94th IB sini lang nga semana, Hunyo 8, ala-1:00 sang kaagahon. Ginakahadlok sa iban pa nga pamilya nga nakabaton sang sulat nga basin amo man ang matabo sa ila sa masunod nga mga inadlaw.

Kabahin ini nga taktika sang AFP-PNP sa ila ginatikal nga “localized peace talk” sa mga ginadudahon nila nga may ara himata nga katapo sang NPA kag sa mga ginakabig nila nga mga suporter sang rebolusyonaryong kahublagan. Kaangay sang pagpangred-tag, ginakondisyon sang militar ang publiko para mangin lehitimo ang ila pagpang-atake sa mga sibilyan kag pumuluyong mangunguma nga ila ginpasibangdan nga may ara kaangtanan sa hublag. Wala sang iban nga tuyo ang “localized peace talk” kundi ang pagpaluhod kag pagpasurender sa mga sibilyan, lider mangunguma kag mga aktibista. Bisan ano pa nga taktika kag pagpatalang, athag ini nga malisyoso kag kabahin sa psywar sang AFP-PNP/NTF-Elcac.

Dapat manindugan kag ipakigbato sang pumuluyo ang ila kinamatarung kag batukan ang pagpang-atake sang mga militar ilabi na sa kaumhan. Dapat ibuyagyag ang ila pagpamatay, pagpamahug, pagpang-psywar kag iban pa nga mga bayolasyon sa tawhanon nga kinamatarung nga ginkomiter sang AFP/PNP/NTF-Elcac batok sa mga mangunguma kag pumuluyo.

Ang bilog rebolusyonaryo nga pwersa kag ang MCC-NPA padayon nga handa sa pag-atubang sa mga lain-lain nga porma sang pagpang-atake sang militar sa tumong nga wasakon ang armadong paghimakas sa bilog Negros. Wala untat ang suporta sang masa pakadto sa NPA bangud amu ini ang ila matuod nga hangaway nga nagserbisyo para sa interes sa masa nga ginapigos kag ginahimuslan.###

Malisyoso nga pagpang-psywar sa AFP-PNP/NTF-Elcac