Masupog nga CAFGU intel sa Guihulngan, ginsilotan sang NPA

Ginadayaw sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang madinalag-on nga pagpatuman sang silot-kamatayon kay CAFGU Intel Sunnyboy Teves sa sityo Tulingon, Barangay Binubohan, Guihulngan City kagab-i Disyembre 27, 2023 alas 6:45.

Wala duha-duha nga ginapatuman sang NPA ang pagsilot kay Teves sandig sa mando sang Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo sa masunod nga basehan:

1. Tuig 2011 nagsulod si Teves sa CAFGU nga aktibo nagaduty sa Barangay Sandayao, Guihulngan CAFGU Detachment. Isa siya sa mga katapo sang CAFGU sa nasambit nga lugar nga ginareklamo sang pumuluyo nga nagapamahug sa mga residente sa panahon sang mga operasyon militar. Masupog nga nagapaniktik sa hulag sang NPA kag mga rebolusyonaryong organisadong masa sa mga Barangay sang Imelda, Binubuhan, Tacpao kag Sandayao tanan sang Guihulngan.

2. Tuig 2015 ginpaninguhaan nga maangutan sang NPA para maistorya, apang wala nag-atubang kag labi pa nga nagsupog. Padayon nga nagapamahug sa pumuluyo sa panahon sang ila operasyon militar sa lugar.

3. Sang 2022 nagpabula nga naggwa sa CAFGU apang masundan sang NPA ang iya mga hulag. Labi nga nagsupog bilang CAFGU Intel sang 62nd IB nga nagapaniktik sa rebolusyonaryong kahublagan kag regular nagareport sa Barangay Binubuhan kag Barangay Sandayao 62nd IB Patrol Base.

Nakumpiska sang NPA ang smartfon kay Sunnyboy nga may mga unod sang valuable informations kaangot sa pila pa sini nga mga target.

Indi tanan nga CAFGU ang target sang NPA. Likawan ang pagsunod sa kontra-rebolusyon kag kontra-pumuluyo nga gawi ni Sunnyboy Teves.

Ginamanduan sang LPC-NPA ang tanan nga yunit sang NPA nga maglunsar sang malapnagon nga taktikal nga opensiba. Sukton ang 62nd IB kag iban pa nga pasistang makinaryas sang estado sa ila utang nga dugo sa malapad nga masa sa Central Negros. Silotan ang mga traidor sa pumuluyo kag rebolusyon.

Masupog nga CAFGU intel sa Guihulngan, ginsilotan sang NPA