Masupog nga intel asset ginsilotan

Madinalag-on nga ginsilotan sang isa ka yunit sang NPA idalom sa Mt. Cansermon Command (MCC-NPA) si Myrna “En-en” Bilando sa Sityo Dug-anon, Barangay Oringao, Kabankalan City, Negros Occidental sining Abril 21, alas 5:45 sang aga samtang nagamotor ini halin sa iya balay. Si Bilando isa ka masupog nga intel asset sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) sa ila baryo.

Magluwas sa iya pagpaniktik nga aktibidad sulod sa ila lugar, nagaserbi man nga giya si Bilando sa mga operasyon militar sang 94th IB kag nagpangtudlo, nagpang-imbestigar kag nagpangsaka-saka upod sang nakasibilyan nga mga militar sa mga kabalayan nga ginadudahan nila nga nagasuporta sa NPA. Regular nga nagareport si Bilando sa kampo sang 94th IB Alpha Coy sa Barangay Camingawan sa katambi nga baryo sa amo gihapon nga syudad.

Sa masobra duha ka bulan na nga militarisasyon sa nabukid nga bahin sang Barangay Oringao, isa si Bilando sa mga ginasaligan nga mata kag dalunggan sang AFP kag PNP. Sandig sa ini nga nga mga kaso, ginakabig siya bilang military target sang NPA.

Dako nga kahuy-anan sang 94th IB nga masobra pito ka kolum ang naglapta sulod lang sa Barangay Oringao kag sa mga boundaries sini apang wala sila nakapugong sa pagpatuman sang NPA sa isa ka aksyon militar.

Ini nga aksyon sang NPA ang magserbi nga paandam sa tanan nga mga indibidwal nga may sala batuk sa pumuluyo kag sa rebolusyonaryo nga kaahublagan nga mag-untat na sa pagpagamit sa militar kag pulis para sa ila kontra-insurhensya nga kampanya nga nagatuga sang madamu nga pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung kag iligal nga mga aktibidad kaangay sang pagpangawat sang mga kasapatan nga ginahimo sang mga grupo nga gin-armasan sang AFP.

Ginapangabay nga ang luyag magbag-o ang mag-atubang sa ila mga kaso kag magpakig-angot sa pinakamalapit nga yunit sang NPA sa inyo nga lugar. Indi mag-untat ang NPA sa paglab-ot sa inyo para mahatagan hustisya ang mga biktima sa inyo nga mga kahimuan.###

Masupog nga intel asset ginsilotan