Militarisasyon sa Central Negros Labi nga Nagasingki sa likod sang Rekomendasyon sang 3rd ID sa pagpaidalom sa isla sa SIPS

,

Halin Pebrero 8 tubtob subong nga adlaw Pebrero 19, naglab-ot na sa 250 ka tropa sang berdugong 62nd IB ang nagalambiyong sa binukid sang Central Negros. Ginapangsaka-saka sa nasambit nga militar ang mga kabalayan, nagatiner sa mga buluthuan kag ginapahug ang mga mangunguma nga kasohan kon indi manugid sa presenya sang NPA sa lugar.

Halos 12 na ka adlaw nga nagatiner ang pasistang 62nd IB sa mga sityo sang Batakon, Labinsawan kag Bais, sakop sang Barangay Yubo, La Carlota City, Negros Occidental. Halos lima ka adlaw na nga nagatiner sa Sityo Batakon Elementary School ang berdugong tropa nga nagtuga sang kahadlok sa mga bumulutho nga mga kabataan.

Kadungan man sini, may 90 ka tropa sang 62nd IB nga makit-an sa mga sityo sang Crossing Maya, Purok Kabukakan, Purok Tumpok kag sityo sang Labi-labi tanan sang Brgy Araal, La Carlota City. Pilit nga ginatineran ang puluy-an sang mga mangunguma. Pilit man nga gina-imbestigar ang mga residente paagi sa kuno pagpangsensus. Subong Pebrero 19, nagapabilin ang pasistang tropa sa lugar.

Samtang may halos 100 ka tropa sang berdugong 62nd IB ang makit-an sa Barangay Sag-ang proper kag Sityo Mercedes sa amo gihapon nga baryo sang La Castellana, Negros Occidental. Tubtob subong nga adlaw (Pebrero 19), nagapabilin gihapon ang militar sa lugar kag pilit nga gina-imbestigar ang mga pumuluyo.

Makit-an man sa barangay proper sang Barangay Kamandag, La Castellana ang 37 ka tropa sang berdugong 62nd IB halin pa sadtong Pebrero 8 tubtob subong nga adlaw.

Pebrero 18 sang gab-i tubtob subong nga adlaw Pebrero 19, may nag-abot nga dugang nga tropa sang nasambit nga militar sa Sityo Cabadiangan, Barangay Kamandag, La Castellana. Nagapangsaka-saka sila sa mga kabalayan kag nagapangsensus man.

Subong nga adlaw Pebrero 19 may bag-o naman nga nag-abot nga tropa sang 62nd IB sa mga sityo sang Paluhan kag Kapudlusan tanan sang Barangay Sandayao, Guihulngan City, Negros Oriental.

Militarisasyon sa Central Negros Labi nga Nagasingki sa likod sang Rekomendasyon sang 3rd ID sa pagpaidalom sa isla sa SIPS