Militarisasyon sa kaumhan nagasingki, AFP kag 12th IB numero uno nga nagabayolar sa protocol sa Covid-19! -- NPA-Central Front Panay

Sa liwat nga pagpanumbalik sang bug-os nga pwersa sang 12th IB/PA diri sa isla sang Panay sa idalum sang kumand sang 3rd ID/301st Bde kag sang bag-o nga commanding officer sang 12th IB nga si Lt. Col. Joseph Jason Estrada, sunud-sunod na ang natabo nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sa tunga sang nagapadayon nga Covid-19 nga pandemya.

Una, sa ila tuyo nga punggan ang nagamakot nga paghimakas sang pumuluyo para sa ila demanda sa nagakaigo nga basehan nga serbisyo sosyal, ginapatuman sang AFP ang Retooled Community Support Program (RCSP). Kadungan sini ang pagposisyon sang indi magnubo sa 120 ka combatant nga pwersa sang AFP sa mga sentro sang baryo sang Tapaz kag Calinog halin sang Hunyo 16. Ila ginposisyunan kag sakop sang operasyon ang Binulosan Pequeño, Guinbonyugan, kag Masaroy sa Calinog, Iloilo kag mga baryo sang Buri, Acuña, Tacayan, Abangay, Lahug sa Tapaz, Capiz.

Ginbayolar sang mga pwersa sang 12th IB ang mga protocol sa nagapadayon nga pag-atubang sa Covid-19 nga pandemya bangud sa pagtipon kag pag-istorya sa mga pumuluyo nga waay sang protective personal equipments o bisan face mask na man lang kag waay nagasunod sa physical/social distancing. Gindugangan pa nila sang linubid nga binutig nga may pahanugot halin sa mga lokal nga opisyal kaangay sang gobernador kag mayor ang ila pagtener sa mga sentro sang baryo nga populado nga ginpanginwala man sang mga natungdan nga opisyal. Nagapadayon ang ila pagtener sa mga sibilyan nga pasilidad sa pihak sang pagpamatuk sang mga pumuluyo nga nagabutang sa katalagman sang seguridad sang mga pumuluyo nga indi malatnan sang Covid-19.

Ang ila padayon nga pagtener sa sentro sang mga baryo kabahin sang estratehiya sang AFP para nga himuon nga human shield ang mga pumuluyo bangud sa ila kahadlok nga atakehon sang mga pwersa sang BHB. Ini paglapas sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law nga nagadumili sa pagtener sang mga armado nga pwersa sa mga sibilyan nga pasilidad.

Tama ka athag nga wala sang katuyuan ang armadong kusog sang pasistang rehimeng US-Duterte kundi punggan ang pagbato sang pumuluyo sa teroristang pagpang-atake sang estado bangud sa sunud-sunod nga iligal nga pag-aresto, pagpreso, tortyur kag ekstra-hudisyal nga pagpamatay sa mga aktibista kag kritiko ni Duterte. Kabaliskaran ini sa ila ginabandera nga kuno maghatag edukasyon sa pumuluyo sa pag-atubang sa pandemya. Sa baylo mas ginabutang pa ang pumuluyo sa katalagman bangud halin sila sa mga lugar nga madata ang kaso sang Covid-19 kag ang ila presensya kag pilit nga pagtener sa mga baryo nagahatag kakugmat kag huol sa matawhay kag hilway nga pagsinarayo sang pumuluyo sang wala pa sila mag-abot.
Nagapanawagan ang Mt. Baloy Command sa tanan nga pumuluyo nga indi magkahadlok sa pamahug sang pasistang pwersa kag maghiliusa kag ubos-kusog nga pakigbatuan kag ibagsak ang pasistang rehimen. Bukas ang tanan nga yunit sang BHB nga magbaton sa mga isganan nga pumuluyo nga indi na maka-agwanta kag handa magpasakop kag itib-ong sa pinakamataas nga porma sang armado nga paghimakas ang ila pagbato agud pukanon ang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema.

Mabuhay ang masang pigos kag ginahimuslan!
Mabuhay ang BHB!
Ibagsak ang matuod-tuod nga terorista nga pasistang rehimeng US-Duterte!

Militarisasyon sa kaumhan nagasingki, AFP kag 12th IB numero uno nga nagabayolar sa protocol sa Covid-19! -- NPA-Central Front Panay