Nagalala nga pangpang-abuso sang 94th IB sa mga mangunguma

Ginakundenar sang Mt. Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA) ang mga sunud-sunod nga pagpanghalit kag pagpang-atake sa mga katapo sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) sa mga inosenteng sibilyan nga nagapakita sang ila ka desperado bangud sa kapaslawan nga wasakon ang NPA kag ang bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa sini nga tuig.

Halos duha na ka semana nga nagatuga sang kahadlok sa mga sibilyan ilabi na sa mga mangunguma sa nabukid nga bahin sang Brgy. Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental ang ginapatigayon nga operasyon militar sang mga katapo sang 94th IB kag PNP Himamaylan City halin pa sa ulihi nga semana sang Hulyo.

Nag-agum sang madamu nga bunol sa kalawasan bangud sa pagpangastigo matapos nga gindetiner kag gin-imbestigar sa mga tropa sang 94th IB kag PNP si Nono Balsimo, 40 kapin ang pangedaron, isa ka mangunguma, sa Sityo Cunalom, sa amu nga barangay sa ulihi nga semana sang Hulyo. Suno sa report sang mga residente sa lugar, may lima pa ka mangunguma ang gin-imbestigar kag ginkastigo sa mga nasambit nga militar bangud ginpasibangdan sila nga mga katapo ukon supporter sang NPA.

Samtang, sa nagligad nga inadlaw, ginpahug sang mga soldado sang 94th IB kag ginhambalan nga patyon kag sunogon sila Bansong Pacheco kag Kokoy Bayles, lunsay mga mangunguma sa Sityo Cunalom. Ginpasibangdan man sila nga may angot sa NPA.

Amu man ang naaguman sa iloy ni Pacheco nga si Gamay, isa ka elder sang Indigenous People (IPs), nga gin-imbestigar kag ginpahug sa nasambit nga militar matapos nagpangolekta sang donasyon sa ila kaupdanan sang SORAB (isa ka inisyatiba sang pagbinuligay nga ginpadalagan sang lokal nga estasyon sang radyo) bangud may bululigan nga myembro nga nasunugan sa katambi sini nga Brgy. Buenavista. Gindudahan sang mga tropa sang 94th IB nga ang iya nakolekta nga mga donasyon ginhatag kuno sa NPA kag ginhambalan si Gamay nga, “total dalagku naman ang imo kabataan, bisan madula ka, mabuhi lang na sila.” Grabe ang kahadlok sang mag-iloy sa mga pagpamahug sang nasambit nga militar sa ila kabuhi. Nagdulhog sa estasyon sang pulis ang mga biktima para magpa-blotter sa mga kalakasan nga ginhimo sa ila sa Sityo Cunalom.

Madumduman nga sa sini man nga tion, gindakop si Lodorico But-ay kag ginpasibangdan nga opisyal sang yunit milisya sang NPA.

Tubtob subong nagapadayon gihapon amg pagpang-atake sang 94th IB kag PNP sa mga komunidad sang mga tumandok kag sa mga mangunguma sa amu nga erya. Ang ila presensya nagtuga sang kahadlok sa pumuluyo kag mas naglala ang pagpang-abuso sa mga tropa militar. Ang ini nga pasista nga mga hinimoan mas nagadugang sa kaimulon kag kapigaduhon sang pumuluyo.

Dapat indi magkahadlok kag mas pabakuron ang paghiliusa sang mga mangunguma kag pumuluyo. Dapat ibuyagyag ang mga pagpang-abuso kag pasismo sang bayaran nga 94th IB kag PNP.

Pasabton ang berdugo kag bayaran nga 94th IB kag PNP sa mga brutalidad kag mga kalapasan sa tawhanon nga kinamatarung nga ila ginkomiter batok sa pumuluyo!

Nagalala nga pangpang-abuso sang 94th IB sa mga mangunguma