NPA lang gid bala ang target sang kalakasan sang AFP sa Escalante City?

,

Tuman nga kabalaka ang nabatyagan sang bug-os nga pumuluyong Negrosanon sa ginpakita sang Armed of the Philippines (AFP) kag #DiMasaligan79IB ang ila mapangwasak nga kalakasan sa Sityo Mansulao, Barangay Pinapugasan sa syudad sang Escalante, Negros Occidental sumugod Pebrero 21 tubtob kagab-i, Pebrero 22.

Matapos ang kompirmado nga engkwentro sa tunga sang #DiMasaligan79IB kag sa yunit sang Roselyn Jean Pelle Command-Northern Negros Guerilla Front (RJPC-NPA) sadtong pasado alas 11:00 sang aga sa Pebrero 21 sa nasambit nga lugar, diin gindeklarar sang mga tigpamaba sa nasambit nga militar nga ara lang sa walo ka Pulang hangaway, hingagaw nga ginpagwa sa mga Armed Fake news Peddlers (AFP, armado nga tigpalapnag sang mga kabutigan) nga may tatlo ka Pulang hangaway nga napatay. Dugang pa nila, ara na lang sa lima ang nabilin sa NPA kag nacordon/na-ensirkulohan na nila sadtong Pebrero 22. May gin-ako man sila nga apat ka pasistang tropa ang napilasan.

Nagkalain-lain nga sahi sang kalakasan ang ginpakita sang AFP kag #DiMasaligan79IB sa paglagas sa ginsiling nila nga “lima ka mga Pulang hangaway nga nabilin.” Asud-asod nila nga ginpaarakan kag ginbombahan ang Trangkalan (Trangkal Range) gamit ang sobra kadaku nga pwersa sang #DiMasaligan79IB kag abanse nga mga kagamitan pang gyera.

Kung patihan ang ila risk assessment (pagtasa sang posibleng risgo) antes patarasak nga nagpalupok gamit ang duha ka yunit sang Agusta 109 nga helikopter sa ila machine gun kag indi magnubo sa lima ka mga rocket sang pasado alas 7pm sa Pebrero 22, makasabat bala ini sa ‘heavy resistance’ ukon baskug nga pagbato sang lima ka Pulang hangaway, balansyado ba ini sa pwersa nga ginsiling nila nga pila na lang ka bilog nga NPA; kag sa kadaut nga natuga sa kinaiyahan, kasapatan kag palangabuhian sang pumuluyo?

Indi mapatihan sang bilog rebolusyonaryo nga pwersa kag mga kaalyado nga matapos ang naga-isahanon nga engkwentro sadtong Pebrero 21, magpabilin lang sa gihapon ang mga Pulang hangaway sa perimetro kag hatagan tsansa ang AFP nga mapalibutan sila. Daku nga kabutigan nga na kordon sang kaaway nga pwersa ang imbolbado nga yunit sang RJPC-NPA. Daku man nga kabutigan ang ginsiling nga serye sang panagsangka.

Puro kabutigan man kag paunod lang sa ila nauna nga mga kabutigan ang mga ginsiling sang mga tigpamaba sang AFP kaangay sang ‘naga-meting kuno ang RJPC-NPA para planuhan ang pagbato sang deklarasyon sa Stable Internal Peace and Security (SIPS)’ nga ‘posibleng gintambungan sang matag-as nga opisyal’ sang NPA kag ‘nakita’ man kuno ang presensya sang isa ka lider sang NPA nga may padya.

Kung patihan naton ang pasulit-sulit nga deklarasyon sang AFP kag #DiMasaligan79IB nga madugay na nga ‘nadismantol,’ ‘naghuyang’ kag ‘ara na lang sa walo ka bilog’ ang Pulang hangaway sang RJPC-NPA, paano mahatagan sang rason ang asud-asod, dalagku kag nakapokus nga operasyon sang AFP? Gindugangan pa sa ila deklarasyon nga ‘epektibo ang NTF-Elcac kag ang mga Barangay Development Program (BDP) kontra sa NPA,’ apang kon matuod ini, paano pa nakaluntad, nakalawig kag nakarekober ang NPA?

Hungod nga ginpakita sang unipormadong pasistang tropa ang mga terible nga kalakasan agud ipabatyag sa pumuluyo kag magtanom sang kakugmat. Indi mabaton sa pamensaron sang mga mersenaryong bayaran nga AFP ngaa wala untat ang pagsuporta sang pumuluyo sa NPA bisan pa sa ila pakitang-tawo nga mga proyekto. Indi mabaton sang mga berdugo sa ila kaugalingon nga ginkilala gihapon sang pumuluyo bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo ang NPA, bisan pa sa ila peke nga mga deklarasyon.

Ang matuod nga rason sa indi magtabo nga mga pahayag sang mga tigpamaba sang militar amo nga para ini sa ila kaugalingon nga rason, pareho sang promosyon, personal nga pagkilala, pagkurakot kag iban pa. Dugang pa, gusto nila hinabunan ang ila mga kapyerdehan, kakulangan kag mga kalapasan batok sa pumuluyo. Indi man kita masorpresa nga wala sila sang angkunon nga mga nagkalamatay sa ila hanay bangud madugay na nila nga wala ginahatagan sang balor ang kabuhi sang ila tropa.###

NPA lang gid bala ang target sang kalakasan sang AFP sa Escalante City?