Pagmasaker sa Pamilya Fausto: Pagpanimalos sang militar sa natabo nga aksyon militar sang NPA sang Hunyo 13

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Makahuluya ang mga pahayag ni Edralin kag kaya pa niya moatubang sa media kag ipahid ang brutal nga kahimuan sa iya tropa sa idalom sa iya pagpamuno. Nabal-an na sa pumuluyo ang mahigko nga record sg pagpamatay kag madamo pa nga porma sg kalapasan ang ginhimo sg AFP labina ang 303rd brigade.

Ang nahimo nga pagmasaker sa pamilya Fausto sang tropa sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag CAFGU reaksyon matapos ang natabo nga madinalag-on nga pagpalupok kag paghaboy sang granada sa isa ka yunit sa Pulang hukbo idalom sang MCC-NPA batuk sa Hilamunan Detachment, Brgy. Hilamunan, Kabankalan City, Negros Occidental sadtong Hunyo 13, alas 9:30 sang gab-i nga nagresulta sang madamo nga kaswalidad sang tropa sang militar sa amo nga kampo. Bagay nga nangin basehan sa ila brutal nga pagbalos sa mga sibilyan nga mangunguma nga ginadudahan nila nga suporter sa NPA.

Sa matuod, dugay na ginplanohan kag ginahandaan sang militar ang pagpatay sa pamilya Fausto kaangay sa ginhimo nila nga pagpamatay sa iban pa nga sibilyan. Ngaa makasiling kita nga dugay na nga plano sg AFP?

Si Fausto makapila na kabeses nga gindakop kag gintorture mismo sa kampo sang Hilamunan, halos apat ka beses nga ginransak ang balay, ginpahug kag pilit nga ginapaako nga katapo sg NPA. Sa nanligad semana lang, nakabaton na kita sang reklamo halin sa pumuluyo nga nagakabalaka sa ila seguridad bangud ginalawag ang ila ngalan sang radyo kag isa na dire si Fausto. Paagi sa isa ka programa sang army sa lokal nga radio station, masami ginalawag sa ila commentator nga si Johnrey Hilado ang pangalan ni Fausto nga amo kuno ang nagapakaon kag nagabuhi sang NPA. Isa ka porma sang red-tagging nga nagrisgo sang seguridad ni Fausto kag sa iban pa.

Sa nanligad nga binulan lang sige-sige ang nabaton sa pamilya Fausto nga pagpangharas, pagpamahug kag pagpangransak sa mga katapo sang militar, nanguna ang mga tropa nga nakadestino sang Hilamunan kag Mahalang. Kag sini nga inadlaw lang antes ang natabo, may nabaton na nga report ang yunit sang NPA halin mismo sa pumuluyo nga may tatlo ka partikular nga tawo ang nagapanilag sa balay ni Fausto kon magab-i, kag ang isa sini nakilala nga asset sang militar nga isa ka rebel returnee.

Gasgas na ang pahayag sang 303rd nga ila ini asset si Fausto nga amo nga rason nga ginpatay kuno sa NPA. Paano mo mahambal nga asset sang militar ang isa ka indibidwal nga masami nagaatubang sang pagpamahug, pagpangtortyur kag pagpangransak sa subong lang gane nga binulan? Indi magtakdo ang hambal ni Edralin sa aktwal nga nagakatabo sa pamilya Fausto.

Total indi naman makadepensa ang tawo nga patay na, kaangay sa pamilya Fausto kag sa iban pa, todo-todo gid ang pagpanghugas-kamot, panginwala kag wala huya nga pagpakuno-kuno nga wala sila kahilabtanan sa natabo.

Pumuluyo na ang maghusga bangud sa sunod-sunod nga pagpamatay kaangay sa kaso ni Crispin Tingal Jr. kag subong sa pamilya Fausto, indi na malipod bisan pa magtulo ang luha ni Edralin kag LtC.Van Donald Almonte sa ila pagpakuno-kuno para makuha ang simpatiya sa pumuluyo nga biktima sa ila mismo nga pagpang-atake.###

Pagmasaker sa Pamilya Fausto: Pagpanimalos sang militar sa natabo nga aksyon militar sang NPA sang Hunyo 13