Pagpang-atake sang AFP sa pamilya sang ila ginpatay nga si Crispin Tingal Jr, nagapadayon

Sadtong Lunes, Hunyo 19, ginpakadto sa CAFGU Detachment sa Brgy. Hilamonan, Kabankalan City, Negros Occidental si Benjie Teruel nga nagapuyo sa Sityo Dangalon sang nasambit nga barangay. Gin-imbestigar sang mga katapo sang 94th IB si Teruel kag ginpasibangdan nga amo ang nagharas sa nasambit nga detachment sadtong Hunyo 13. Ginapilit si Teruel nga mag-ako nga katapo siya sang NPA kag ginapilit man nga ipa-ako sa iya ang pagpatay sa pamilya Fausto. Ginpahug siya sang nasambit nga militar nga kon indi magsugot, may matabo sa iya kag sa iya pamilya kag ginpahug man nga indi magpanugid bisan kay sin-o.

Si Teruel isa ka mangunguma kag may deperensya sang panglawas (PWD), may kabudlayan sa paglakat. Tiyo ini ni Crispin Tingal Jr, isa ka mangunguma nga ginpatay sang tropa sang 94th IB sang nagligad Mayo 3 kag ginpasibangdan sa nasambit nga militar nga katapo kuno sang NPA nga napatay sa engkwentro.

Ginakahangawa subong sang pamilya Teruel kag Tingal nga may matabo man sa ila pamilya kaangay sa natabo sang pamilya Fausto bangud sa sige-sige nga pagpangharas kag pagpamahug sang mga militar kag sa subong nga ginapapaako si Teruel sa bagay nga wala kag indi gid niya kaya nga mahimo.

Mas nagakabalaka sila sang nagpaggwa ang Philippine National Police (PNP) Himamaylan City nga may isa na daw sila nga suspek kag nagaduda ang pamilya Teruel nga basin may matabo sa ila pamilya ilabi na sa ginhambal sang 94th IB kay Teruel. Nagdugang ini sa kaugot kag kasubo sa mga biktima sang pagpang-atake sang mga militar nga padayon gihapon nila nga gina-eksperyensya tubtob subong.

Dapat tagaan ini sang igtalalupangod sang LGU Kabankalan, Himamaylan kag sang Commission on Human Rights (CHR) ilabi na nga bisan sin-o kag bisan diin na lang ginapahid sang militar ang ila brutal nga mga hinimuan sa pumuluyo. Balantayan ang pahayag sang PNP Himamaylan Chief nga bisan sin-o naman ang ila pasakaan sang kaso sa kuno ila independente nga imbestigasyon. Klaro nga magapaninguha gid ang AFP kag PNP nga makapanghugas-kamot kag ipahid sa NPA ang ila makasiligni nga krimen batuk sa pumuluyo.

Wala sang malauman ang pumuluyo kag ang mga biktima nga makaangkon sang kamatuoran kag hustisya paagi sang imbestigasyon sa mismo mga state security forces kaangay sang PNP kag AFP nga amo man ang may mga kahimuan sang krimen.

Sa pihak bahin, ginpakamalaot sang MCC-NPA kag bilog rebolusyonaryong pwersa ang pagharas kag pag-upang sa mga militar sa mga taong-simbahan, abogado kag mga rights advocates nga nagkondukta sang Fact-Finding Mission sa lugar sang natabuan sang pamilya Fausto.

Samtang, isa ka Chimite (APC) kag puti nga van nga may sakay nga tropa sang militar ang nag-operasyon sa Sityo San Antonio kag Dangalon, tanan sakop sang Brgy. Hilamonan, Kabankalan City, halin pa sang Sabado, Hunyo 17 tubtob subong. Ginhalughog sini ang mga kalatian kag mga kamalig sang amo nga sitio kag mga katambi sini tubtob subong. May ara man naga-operasyon nga lain nga mga kolum sang miltar sa mga sityo sang Palay, Cabagal, Pulang Duta, Cangkiling tanan sakop sang Brgy. Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental.

Ginamanduan ang bilog nga pwersa sang MCC-NPA nga pasingkion ang mga taktikal nga opensiba kag silotan ang mga tropa sang AFP kag PNP upod sa ila mga ido-ido nga traydor nga rebel returnees nga may sala kag utang nga dugo sang pumuluyo. Indi gid mag-untat ang NPA sa paglagas sa inyo para mahatagan sang hustisya ang mga biktima sang inyo brutal nga pagpang-atake nga nanguna nga biktima amo ang pumuluyong mangunguma.###

Pagpang-atake sang AFP sa pamilya sang ila ginpatay nga si Crispin Tingal Jr, nagapadayon