Pagpaslang kay Kapitan Pening Lebico, pasistang atake sa mamamayan at terorismo ng estado ng rehimeng US-Duterte at 20th IB

Mahigpit na kinukundena ng Silvio Pajares Command – New People’s Army (SPC-NPA), Northern Samar ang pasistang atake at terorismo ng estado ng rehimeng US-Duterte at ng 20th IB sa mga Nortehanon kung saan ang pinakahuli ay ang ginawang extra-judicial killing ng mga ahente at elemento nito kay “Pening” Lebico, barangay captain ng San Miguel, Las Navas, at sa tinamong sugat ng kanyang manugang na si Dudong Capoquian noong Abril 25, 2019 may ilang kilometro ang distansya sa battalion headquarters ng 20th IB sa Brgy. San Jorge, Las Navas. Kinukundena rin ng SPC-NPA ang paghuhugas kamay ng 20th IB bilang utak sa nasabing pamamaslang at pang-iintriga laban sa rebolusyunaryong kilusan.

Kinikilala ng rebolusyunaryong kilusan ang mga maningning na pakikiisa ni Kapitan Pening Lebico mula pa noon sa mga antipasistang paglaban para itulak at ipagtanggol ang karapatang pantao ng mga residente sa kanyang baryo bilang kapitan lalo na sa panahon kung kailan kinampuhan ng mga elemento ng 20th IB ang mga pampublikong istruktura (eskwelahan, simbahan, barangay hall) at mismong mga bahay ng sibilyan. Tampok ang partisipasyon ni Kapitan Pening Lebico sa July 8, 2018 dayalogo sa mga opisyal ng 20th IB laban sa mga nagkakampong elemento nito sa kanilang barangay at sa pamumuno niya sa barangay konseho para bitbitin ang isyu sa sentrong bayan. Nakipagdayalogo siya sa mga opisyal ng Las Navas at sinuportahan ang pagkilos ng libu-libong mamamayang nagtipon sa loob ng barangay noong October 30 at December 10, 2018. Dinepensahan niya ang mga karapatang pantao nina Tatik Rotamola, Coning Mercado at Mateo Norcio mula sa harasment at pananakot ng mga elemento ng 20th IB. Matapang niya ring kinumprontra ang mga opisyal militar sa walang habas na pagpapaputok ni 2nd Lt Obiado, interogasyon ng mga residente at pagbabantang pagmasaker at pagbomba sa mga residente ng Zone VII sa loob ng barangay.

Sukdulan ang galit ng mga sundalo sa hindi matalu-talong paglaban ng mga residente na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa seguridad sa buhay at kabuhayan laban sa mga abuso ng 20th IB. Isang malakas na sampal sa mukha ang kahihiyang natamo ng 20th IB sa mga matatagumpay na aksyong militar ng Milisyang Bayan at NPA sa loob mismo ng baryo kung saan mula 2017 ay halos platung pormasyong bilang na ang kaswalti ng 20th IB.

Hindi nagtagumpay ang 20th IB na pagtakpan ang mga kasalanan nito sa pamamagitan ng say-war sa pamilya at mga residente kaugnay ang Abril 18, 2019 aksyong militar kung saan isang bata ang aksidenteng nasabugan ng granada. Sa katunayan, naging dagdag na matibay na batayan ito ng mga residente para palayasin ang mga pasistang militar sa ilalim ng pamumuno nila 1st Lt Daniel Salvador Sumawang, 2nd Lt Obiado at Sgt Eric Bali. Nailalagay na ngayon sa depensibang sitwasyon ang 20th IB kung saan lantad na lantad na sa mga residente ang tunay na hitsura ng Peace and Development/Community Support Program sa ilalim ng Oplan Kapayapaan na mapanlansi at tahasang terorismo. Dahil dito, kinatakutan ng 20th IB ang posibleng mga pagkilos ng mga residente kung saan malaki ang gagampanang papel ni Kapitan Pening Lebico. Para sagkaan at pigilan ang mga pagkilos at paglaban ng mga residente, para lansihin at maghasik ng teror, pinaslang ng mga ahente at elemento ng 20th IB si Kapitan Pening Lebico. Pinatunayan ng testimonya mismo ng sugatang manugang na si Dudong Capoquian na doon sa battalion headquarters ng 20th IB dumiretso ang mga salarin na sakay ng dalawang motorsiklo.

Kailanman ay hindi malalansi ng 20th IB ang mamamayan at residente ng Brgy. San Miguel sa kabila ng paghuhugas kamay nito bilang utak sa pagpatay kay Kapitan Pening Lebico at sa iba na mga pasistang atake na larawan ng terorismo ng estado. Higit na mamumulat ang mga residente para buuin ang kanilang nagkakaisang lakas at kumilos para ipagtanggol ang kanilang buhay at kabuhayan laban sa mga abuso ng 20th IB.

Hustisya para kay Kapitan Pening Lebico!
Hustisya para sa lahat ng biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao ng 20th IB at rehimeng US-Duterte!#

Pagpatay kan Kapitan Pening Lebico, pasista nga atake sa katawhan ngan terorismo san estado san rehimen US-Duterte ngan 20th IB

Hugot nga ginkukundernar san Silvio Pajares Command – New Peoples Army (SPC-NPA), Northern Samar an pasista nga mga atake ngan terorismo san estado san rehimen US-Duterte ngan 20th IB sa mga Nortehanon diin an pinakaurhi an pagpatay san mga ahente ngan elemento sini kan Apolinario “Pening” Lebico, barangay captain san San Miguel, Las Navas ngan kasamad san umagad sini nga si Dudong Capoquian san Abril 25, 2019 may pira kakilometro an distansya sa battalion headquarters sa San Jorge, Las Navas.  Ginkukundenar liwat san SPC-NPA an paghunaw san 20th IB sa pagin utok sini ngan pag-itsa sin mga intriga kontra sa rebolusyunaryo nga kagiusan.

Ginkikilala san rebolusyunaryo nga kagiusan an mga magranggat nga partisipasyon ni  Kapitan Pening Lebico tikang pa sadto sa mga kontrapasista nga pakigbisog para ig-undong ngan proteksyunan an tawhanon nga katungod san mga molupyo sa iya baryo komo kapitan, labina sa panahon nga ginhimo nga kampo san mga elemento san 20th IB an mga pampubliko nga istruktura sa baryo (eskoylahan, singbahan, barangay hall) ngan mga bablay san sibilyan. Makikita an pagdepensa ni Kapitan Pening Lebico sa katungod san mga molupyo kontra sa mga nagkakampo nga elemento san 20th IB sa partisipasyon sini sa dayalogo san July 6, 2018 sa mga opisyal san 20th IB, pamumuno niya sa barangay konseho nga dad-on an isyu sa bungto ngan pakigdayalogo sa mga opisyal san Las Navas, pagsuporta sa mga rali nga ginhimo sulod san baryo dida san October 30 ngan December 10, 2018. Ginprotehiran liwat niya ngan gindepensahan an mga residente nga sira Tatik Rotamola, Coning Mercado ngan Mateo Norcio nga gintarhog san mga elemento san 20th IB. Gin-kompronta liwat sini an mga opisyal san militar sa waray wantas nga pagpabuto san sundalo nga si 2nd Lt. Obiado, waray wantas nga pag-inimbestiga sa mga tawo ngan panarhug nga pagmasaker ngan pagbomba sa mga residente labina san mga naukoy sa Zone VII san nasering nga baryo.

Nangangalas an sundalo sa diri maperdi nga pakigbisog san mga residente nga depensahan an ira katungod sa seguridad san kinabuhi ngan panginabuhi kontra sa mga abuso san 20th IB. Tampalong ngan kaarawdan liwat san 20th IB an mga madinaugon nga aksyon militar san yunit milisya ngan BHB sulod mismo san baryo diin tikang 2017 naabot na sa haros platoon size an kaswalti san 20th IB.

Pakyas an 20th IB nga tahuban an mga sala nga nahimo sini pinaagi san saywar sa mga pamilya ngan residente mahitungod sa Abril 18 nga panhitabo diin aksidente nga namatay an sayo nga bata san masabugan ini san granada sa sayo nga aksyon militar.  Samtang dugang nga nagkamayaon sin madig-on nga basaranan an molupyo para palayason an mga pasista nga militar ilarum san pamumuno nira 1st Lt. Daniel Salvador Sumawang, 2nd Lt. Obiado ngan Sgt. Eric Bali. Tungod sini, nahimutang an 20th IB sa depensibo nga sitwasyon diin nabubutad na sa molupyo an tinuod nga nawong san Peace and Development/Community Support Program ilarum san Oplan Kapayapaan nga mapan-uwat ngan madarahug. Ginkakahadlukan liwat san 20th IB an gin-aantom nga paggios san molupyo diin dako an magigin parte ni Kapitan Pening Lebico. Para ulangon ngan pudngan an mga paggios ngan pag-ato san molupyo ngan para uwaton ngan magsabrag sin kahadlok, ginpatay san mga elemento san 20th IB si Kapitan Pening Lebico. Ginpamatud-an liwat san testimonya mismo san samaran nga umagad nga si Dudong Capoquian nga didto mismo sa sulod san battalion headquarters dumiretso an mga nagpatay kan Kapitan Pening Lebico sakay sin duha nga scooter.

Diri mauuwat san 20th IB an katawhan ngan molupyo san Brgy. San Miguel bisan kun maghinaw ini san kamatuoran san pagin utok sini sa pagpatay kan Kapitan Pening Lebico ngan sa iba pa nga mga pasista nga atake nga ladawan san terorismo san estado. An dugo ngan kinabuhi nga iginhalad ni Kapitan Pening Lebico mao an dugang nga magpupukaw sa mga residente nga bug-uson an ira kusog ngan gumios para depensahan an ira kinabuhi ngan panginabuhi kontra sa abuso san 20th IB.

Hustisya para kan Kapitan Pening Lebico!
Hustisya sa ngatanan nga mga biktima san panalapas sa tawhanon nga katungod san 20th IB ngan rehimen US-Duterte!#

Pagpaslang kay Kapitan Pening Lebico, pasistang atake sa mamamayan at terorismo ng estado ng rehimeng US-Duterte at 20th IB