Pagsaludar kay Ka Arnold, martir sang rebolusyon!

Ang mga Pulang kumander kag hangaway sang Roselyn Jean Pelle Command sang New People’s Army – Northern Negros Guerilla Front (RJPC-NPA) kag bilog rebolusyonaryo nga pwersa kag mga alyado, nagasaludar kay Armado “Ka Arnold” Atoy sa paghalad sa iya kabuhi sa altar sang rebolusyon.

Na-martir si Ka Arnold matapos maisog nga gin-atubang ang superyor nga tropa sang #DiMasaligan79IB nga nag-reyd sa balay nga ila ginpahuwayan agud luwas nga maka-atras ang iya upod sadtong Abril 20, 2023 sa Sityo Tabunoc, Barangay Libertad, sakop sa syudad sang Escalante, Negros Occidental. Nabatian pa sa iya upod ang panawagan sa pasistang tropa nga magsurender si Ka Arnold apang ginsabat niya ini nga, “Mamatay anay ko antes ko magsurender!”

Si Ka Arnold o Ka Jemer ang naghalin sa Hacienda Pura sa Barangay San Pablo sakop sa banwa sang Manapla. Nagsampa siya sa NPA sadtong 2021 matapos makita ang grabe nga pagpahimulos sa mga agalon sa iya bilang isa ka tapasero sa tubuhan kag iya nakita nga paagi sa rebolusyon lang maangkon ang maayo nga buwas-damlag sang mga mamumugon sa kampo.

Sa isa ka base, sikreto nga nagtigum ang pinili nga mga masa kag mga Pulang kumander kag hangaway para handurawon si Ka Arnold nga nakilala sa iya kaupdanan bilang hipuson apan tutom sa iya mga tahas.

Sa amo man nga programa ginhanduraw ang kabuhi sanday Rogelio Posadas (Ka Cocoy), Ericson Acosta (Ka Fredo) kag Romeo Nanta (Ka Juanito Magbanua), upod sa pagsaludar sanday Wilma Austria (Ka Bagong-Tao) kag Benito Tiamzon (Ka Laan) paagi sa silent 21-gun salute.

Pagsaludar kay Ka Arnold, martir sang rebolusyon!