Pahayag sa natabo nga aksyon sang NPA sa Calatrava

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Isa ka yunit sang Roselyn Jean Pelle Command-New People’s Army (RJPC-NPA) Northern Negros Guerrilla Front ang madinalag-on nga nakakuha sang apat ka assault rifle, mga bala kag isa ka kalibre .45 nga pistola matapos sang ambus sa salakyan sang kapulisan nga may sakay nga 10 ka personnel sang Calatrava Municipal Police Station, lakip ang ila deputy police chief nga si Capt. Jesus Alba.

Gingamit sang mga Pulang hangaway nga nagpatuman sa ambus sa Sityo Calanugan, Barangay Minapasuk, Calatrava, Negros Occidental, kagahapon, Agosto 9, mga alas 9:40 sang aga, ang mga riple nga selective fire kag isa ka command-detonated nga bomba para maseguro nga luwas ang mga sibilyan nga sakay sa kanter kag salakyan sang rescue nga upod sa salakyan sang kapulisan.

Napatay ang isa ka pulis nga ginkilala nga si PCpl. Jaime Nuñez Jr. sang Barangay Tinampaan, Cadiz City, napilasan ang tatlo pa nga sanday Calatrava Deputy Chief PCapt. Alba, PCpl. Dennis Nasis kag Police Staff Sergeant Frank Caballero. Ang iban nga mga pulis ang nagulpihan kag nagsala-sala, kag nagdinalagan palayo sa killing zone nga wala sang nahimo nga pagbato.

Temprano pa, pasado 5:00 sang aga, mga tatlo ka kilometro halin sa natabuan sang ambus, ang pareho nga yunit ang nagpatuman sang hukom nga kamatayon sang Rebolusyonaryo nga Korte sang Pumuluyo para sa mga krimen sang pagpang-ispiya kag iban nga malala nga sala kay Elisio Mahilum kag Felix Resotay Sr. sa Sityo Batyogon, Barangay Minapasuk, Calatrava, Negros Occidental. Ang duha ang mga aktibo nga intelligence asset nga na-imbolbar sa brutal nga operasyon kontra-insurhensya sang AFP nga nagbiktima sang mga sibilyan. Sila ang nagserbi nga giya sa mga operasyon kombat kag naghatag sang reconnaissance sa mga gin-suspetsuhan nga kampo sang NPA, subong man ang pagpaniid sa mga sibilyan nga arbitraryo nga gin-akusahan bilang mga katapo sang NPA ukon simpatisador.

Ang hukom nga kamatayon ang ginpaggwa sadtong nagligad 2021 matapos ang patas kag wala ginadampigan nga pagbista, apang ini lang ginpatuman agud mahatagan sang ligwa ang mga akusado para magtadlong sa ila mga hinimuan kag mag-untat sa kontra-pumuluyo nga kontra-rebolusyonaryo nga aktibidad.

Ang asud-asod nga mga aksyon militar sa Calatrava sining ulihi lang ang nagpakita sa inisyatiba, pleksibilidad kag pagkamahulagon sang mga yunit sang NPA nga naggamit sang gerilya nga pagpakig-away para atubangon kag paslawon ang mga makasilidni nga atake sang AFP kag PNP, nanguna sa mga komunidad sang mga mangunguma sa nabukid nga bahin sang isla sang Negros.

Sa tunga sang desperado nga mga atake militar kag pang-saywar sang pwersa sang estado, ang pagkamakatarunganon sang inaway banwa ang nagapabaskog sa RJPC-NPA kag sa bilog rebolusyonaryo nga masa sa norte nga bahin sang Negros para wala-untat nga magkonsolida kag magpalapad sa ila nga hanay. Ang pahayag sang reaksyunaryo nga gubyerno nga ‘nawasak’ kag ‘huyang’ ang mga larangan gerilya kag ‘remnant’ (o pipila nga nabilin) nga hangaway ang wala unod para sa mga masang Negrosasnon nga padayon nagapangita sang hustisya kag kahilwayan halin sa siglo-ang-kalawigon nga mapiguson kag mapahimuslanon nga sistema.

Pahayag sa natabo nga aksyon sang NPA sa Calatrava