Palayag sang Leonardo Panaligan Command-New People's Army (LPC-NPA) tuhoy sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang teroristang tropa sang 62nd IBPA kag sa NPA

 

Nagbinayluhanay sang lupok ang LPC-NPA kag ang berdugong tropa sa pagpanguna ni Egberto Dacoscos sang 62nd IBPA sa So. Iglusong, Brgy. Kanlusong, Binalbagan, Negros Occidental, Nobyembre 22, alas 4:00 sang hapon, sang ini ang nagpatigayon sang pursuit operation sa natabo nga pagreyd sang NPA sa puluy-an sang Brgy. Kapitan sang Brgy. Tinongan, Isabela.

Halos kabutigan ang mga pahayag ni 303rd Infantry Brigade Brigadier General Benedict Arevalo tuhoy sa nasambit nga enkwentro nga may 1 ka killed-in-action (KIA) kag 1 nadakpan nga wounded-in-action (WIA) sa hanay sang Bag-ong Hukbo sang Banwa (BHB).

Sa pagkamatuod, napatyan 1 ka katapuan sang mersenaryong tropa militar kag ginpaguwa lamang ini nga myembro sang BHB para mahinabunan ang Ila nga kaswalidad. Kasubongman sa pagdakop sa isa ka sibilyan nga si Ernesto Amallo sang ginreyd sang nasambit nga teroristang tropa ang puluy-an sang iya nga bayaw sa nasambitan nga lugar. Si Amallo ang samaron sa paglusob sang nasiling nga puluy-an.

Mabaskog man nga ginakondenar sang LPC-BHB ang kalakasan sang teroristang militar sa kahimuan sini nga pagtapak sang tawhanon nga kinamatarong sang mga sibilyan kag paglapas sini sa kasugtanan sa CARHRIHL sa laye sang gyera bangud sa pag-hold sang mga residente sang So. Iglusong kag So. Mahu-paho para indi ini makabakwit kag pagkumpiska sang mga cellphone sini sa pihak sang mga panghitabo sa ila lugar.

Subongman, ang indi makatawhanon nga pagtratar sa gindakop nga samaron bangud wala ini gindapatan sang pagbulong ukon ginpadala man lang sa malapit nga ospital sa sulod sang 24 oras taliwas sa ginpalayag sang puro binutig kag tikalon nga tigpamaba sang 303rd Infantry Brigade.

Nagapatimaan lamang ini sang sobra nga desperasyon nga maghari sang rehimeng US-Duterte upod sang iya mga ido bangud paslaw sila sa paglipol sang rebolusyonaryong kahublagan sa pungsod Pilipinas.

Sa subong nga panahon, mangahas kita kag isulong naton ang aton demokratiko nga kinamatarung. Padayon nga depensahan ang pangabuhian kag kabuhi. Manindugan para sa matuod nga kalinong kag hustisya sosyal. Kundenahon kag hublasan ang matuod nga nawong sang nagapakuno-kuno nga pasistang militar kag sukton sa utang nga dugo kag kabuhi sa ila mga nangin biktima.

Hatagan sang matuod nga solusyon ang ugat sang armado nga komplikto sa pungsod Pilipinas!

Palayag sang Leonardo Panaligan Command-New People's Army (LPC-NPA) tuhoy sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang teroristang tropa sang 62nd IBPA kag sa NPA