Pamahug sa Tubungan LGU, Ginapanginwala sang NPA

Ang artikulo nga ini may salhin sa Pilipino

Mabaskog nga ginapanginwala sang Napoleon Tumagtang Command, NPA- Southern Panay ang gina-alegar kag ginpabantog sa media nga kuno pagterorisa sang Tubungan LGU! Indi kahimuan kag wala sang kahilabtanan ang NPA sa kuno pagpugong sa implementasyon sang mga proyekto sang NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict) sa Tubungan, Iloilo kag pagpadala sang pulang bandera kay PESO Officer Emelyn Estando Tano.

Indi na kinahanglan magpamahug pa agud mabuyagyag sa malapad nga masa ang esensya sang nasambit nga programa kag mga proyekto. Sa madugay kag sa madali mapamatud-an gid sang pumuluyo nga pakulahaw kag wala ini nagasabat sa ila sandigan nga problema sa duta, mahal nga farm inputs, baratu nga presyo sang ila produkto, nagakinarera nga pagsinaka sang balaklunon kag ila mga kinahanglanon. Indi masolbar sang karsada kag imprastruktura ang kaimulon kag gutom nga gina-antus sang masa. Sa baylo nagapabilin ini nga gatasan kag sorsa sang korapsyon sang NTF-ELCAC kag mga alipuris sini.

Hugot kami nga nagapati nga kaparte ini sang dirty tricks kag psywar nga padihut sang pasistang estado kag NTF-ELCAC sa katuyuan nga pakalainon kag pakamalauton sang pumuluyo ang NPA. Sa isa ka bahin, itulod ang lokal nga gubyerno nga magkontra sa rebolusyon. Kaparte man ini sang drama para tabunan ang kamatuoran nga indi na ma-implementar ang proyekto kay nalamon na sang maasab nga mga buaya sang NTF-ELCAC ang pundo.

Sa katapusan, nagapanawagan kami sa malapad nga pumuluyo nga mangin matalom sa pagtuon sang kahimtangan kag pagpili sang husto nga banas sa paglubad sang ginaatubang nga mga problema. Wala kita sang malauman nga pundamental nga solusyon halin sa korap, pasista kag maki-dumuluong nga rehimeng Marcos II. Indi kami magkataka sa pagpukaw kag pag-organisa sa malapad nga pumuluyo agud bug-uson ang mabaskog nga kusog nga magabun-ag sang matuod nga kahilwayan kag demokrasya.

Pamahug sa Tubungan LGU, Ginapanginwala sang NPA