Pasidungog sa 94th IB, patimaan sang mahigko nga rekord sang brutalidad kag pagkaberdugo

,

Pamatuod sa pagkaberdugo, pagkatuta kag pagkapasista ang bag-o lang nga pagpasidungog sa 303rd IBde kag 94th IB nga ginhatag mismo sang pasistang presidente nga si Bongbong Marcos Jr sadtong Enero 15, 2024 sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ginpasidunggan sila sa ila wala pagpangduha-duha nga ipatuman ang mga mando sang US-Marcos nga rehimen sa ila kampanya kontra-insurhensya para punggan ang paghimakas masa diri sa South Central Negros ilabi na ang armadong paghimakas.

Ginkilala mismo ni Marcos Jr ang 94th IB kag 303rd Ibde bilang pila sa mga pinakabrutal kag pinaka-ido-ido sang mga dalagku komprador kag sa mga agalon mayduta matapos gindeklara sang nasambit nga militar nga “nawasak” na kuno ang New People’s Army (NPA) sa sentral nga bahin sang Negros paagi sa sunod-sunod nga pagpresentar sang mga peke nga surrenderee, pagpagwa sang mga peke nga enkwentro kag ang sunod-sunod nga pagpangdakop sang mga mangunguma nga ginpasibangdan nga mga katapo ukon supporter sang NPA.

Ginkilala sang rehimen US-Marcos II ang 94th IB sa ila mahigko kag puno sang dugo nga mga kamot tungod sa ila mga hinimoan batok sang pumuluyo nga nagapanguna nga mga biktima ang mga mangunguma kag mamumugon sa uma lakip na ang mga progresibo kag demokratiko nga mga pwersa sa ila mapintas nga mga operasyon militar.

Sadtong 2023, sa sulod lamang sa isa ka tuig nga pagsabwag sang kahalitan sang 94th IB, naglab-ot sa apat ka kaso sang pagpamatay sa mga mangunguma nga may pito ka biktima upod na sini ang pagmasaker sang pamilya Fausto, isa ka kaso sang pagpatay sa duha ka hors de combat, isa ka kaso sang pagpanglugos sa duha ka menor de edad nga mga babaye, kag walo ka kaso sang iligal nga pagpangdakop kag iligal nga pagdetine nga may 17 ka mga biktima (pito sini mga menor de edad). Tubtob subong, ara pa gihapon sa prisohan ang lima sa mga biktima sa iligal nga pag-aresto kag ginpato-patoan sang mga kaso. May ara man madamo sang kaso sang pagpangkastigo, patarasak nga pagpaniro, pagpamahug kag pagpangransak, kag iban pa nga mga bayolasyon sang tawhanon nga kinamatarung nga ginhimo sang tropa sang 94th IB sa sakop sang Himamaylan City kag Kabankalan City.

Isa ka damgo lang nga mawasak sang militar ang armado nga paghimakas sa bisan diin nga bahin sang Negros paagi sa ila mga pasista nga kampanya militar. Sa masobra lima ka dekada, nagapabilin nga mabakod ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa pagpamuno sang Partido Komunista sa Pilipinas sa tunga sang pagbulos-bulos sang mga nagpungko nga presidente kag sa ila mga ido-ido nga militar.

Samtamg padayon nga nagalala ang krisis sang politika kag ekonomiya sa bilog pungsod, ang pagluntad sang inhustisya sosyal, ang pasismo sang estado, ang kapigaduhon kag kapait sang kahimtangan sang pumuluyo sa kaumhan kag kasyudaran, kawad-on sang duta, kanubo sang sweldo, kag ang pagpang-agaw sang duta, magapadayon nga ara ang basehan para sa mas mabaskog nga pagsulong sang rebolusyon. Nangin matambok man ang duta para sa mas madamu nga makigbahin sa armado nga paghimakas.

Determinado ang Mt. Cansermon Command-NPA South Central Negros Front (MCC-NPA) nga mas pataason pa ang lebel sang inaway banwa sa masunod nga mga tuig tubtob sa lubos ng kadalag-an sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa.###

Pasidungog sa 94th IB, patimaan sang mahigko nga rekord sang brutalidad kag pagkaberdugo