Pasismo sa Kaumahan, LPC-NPA Lubos Nagakondenar

Mabaskog nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang masingki nga pasismo nga ginasabwag sang berdugong 62nd IB sa Central Negros, ilabe na ng padayon kag muklat nga paglapas sang nasambit nga pasistang tropa sa mga kasugtanan sa laye sa gyera kag CARHRIHL sa tunga sang gyera sibil sa pungsod.

Lubos gid ginakondenar sang LPC-NPA ang paglusob sang 150 ka tropa sang 62nd sa komunidad sang nga Indigenous People (IP’s) kag kalapasan sini sa tawhanon nga kinamatarung sa sityo Caliban, Brgy Banog-banog, Isabela, Negros Occidental sadtong Marso 17-20, 2023.

Marso 17, 2023-pilit nga ginsaka sang 62nd IB ang puluy-an ni Renante Villacapa, may asawa kag kabataan sang sityo Caliban sakop sang Brgy Banog-banog. Si Renante Villacapa ang ginkastigo kag pilit nga gindala sang nasambit nga pasistang tropa agud pagiyahon sa ila nga operasyon militar sa lugar.

Marso 17-ang pagkastigo sang 62nd IB kay Eyok Diala, legal ang edad, may asawa kag kabataan sang sityo Caliban, Brgy Banog-banog, Isabela.

Marso 19 alas 4:00 sang hapon-pilit nga ginsaka sang tropa sang 62nd IB ang balay sang mag-asawa nga sanday Danilo kag Libeth Gerunda sang sityo Lower Caliban sakop sang Brgy Banog-banog Isabela.. Wala ang mag-asawa kag lunsay mga kabataan lamang ang nabilin sa nasambit nga puluy-an sang pamilya Gerunda. Pilit man nga ginkuhaan sang litrato ang balay kag mismo ang mga minor de edad nga mga kabataan sang mag-asawang Gerunda.

Marso 20-gintayaan man sang armas si Evelyn Bitonga, babaye may bana kag kabataan sang amo gihapon nga lugar.

Marso 17, 2023 tubtob karun nga adlaw Marso 20 halos napalibutan sang 9 ka kolum sang 62nd IB ang sityo Caliban. Nagdangat sa 150 ka tropa militar nga nakapwesto sa sityo Hinagduan, Paganpan, Mampa-ong sang Brgy Banog-banog, sityo Katungaw-tungawan kag Brgy proper sang Brgy Makilignit kag Aguntilang-3 kag Camandagan sang Brgy Riverside, Isabela.

Kabutigan ang masami ginawakal sang 303rd Bde PA paagi sa ila manugtaghol nga si Sgt Dequiña nga zero human rights violation ang Armed Forces of the Philippines bangud oryentado na ang kabug-usan nga mga tropa sini sa hambalanon sang tawhanon nga kinamatarung. Bisan anu pa man nga tinikal kag binutig sang mga maugtaghol sang militar kaangay ni Sgt Dequiña upod kay Col. Orlando Edralin sang 303rd Bde PA, indi na mapanas sa huna-huna sang kadam-an nga pumuluyo ang “pasista kag bayaran” nga tatak sang AFP, PNP kag iban pa nga mga mapintas nga makinaryas sang estado.

Basi nalipatan lang ukon ignorante gid si Sgt Dequiña kag Col. Edralin kon ngaa wala nagahubas ang kusog sang CPP-NPA sa isla ilabe na sa Central Negros. Ini bangud sang mga masunod:

1. Ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan ilabe na ang CPP-NPA, ang ginkilala na sa international community nga isa ka lehitimong organisasyon nga nagahimakas batok sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo kag pyudalismo. Ginkilala man ang CPP-NPA nga indi terrorista kag lubos ini nga ginasuporta sang malapad nga masa sang pumuluyo.

2. Demokratiko, makatarunganon kag may pang-masang kinaiya ang ginatib-ong sang NPA nga Inaway banwa. Wala gid ma-ugat sang mga US-puppet/tuta nga rehimen ang insurhensiya nga nagaluntad sa pungsod. Inutil ang rehimen sa pagsolbar sang mga sandigan nga problema sang pumuluyo ilabe na ang pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon. Ang kadam-an nga nagatalauma sang duta, ang wala sang duta nga palangabuhian kag wala man sang kagamitan sa produksyon ang mga mamumugon samtang ang pipila lang ang nagadominar kag nagakontrolar sang malapad nga kadutaan samtang naga-akumular sang dalagko nga ganansya ang mga kapitalista gamit ang kusog sang naga-antus nga sahing anakbalhas sa barato nga kusog pangabudlay. Ang sahing ginahimuslan kag ginapigos ang kongkreto nga gina-alagaran sang NPA para hilwayon sila sa kamot sang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema taliwas sa pasistang AFP nga naga-alagad sa kaugalingon nga interes sang nagahari nga sahi kag sahing kapitalista. Gani makatarunganon ang inaway banwa nga ginalunsar sang CPP-NPA.

3. Maragtason na ang armadong paghimakas sa pungsod. Halin sa gamay kag mahuyang padayon nagadako, nagalig-on kag nagabaskog ang CPP-NPA, bangud sang padayon man nga pagbayolar sang pasistang militar sa tawhanon nga kinamatarung sang mga inosenteng sibilyan, mga patriotiko kag iban pa demokratikong sektor. Rason nga tubtob subong ara lang nagaluntad ang rebolusyonaryong kahublagan sa pihak sang tudo-larga nga kampanyang kontra-insurhensya sang nagabulos-bulos nga rehimen upod sa focus military operation sang AFP, PNP kag NTF-Elcac. Singkwentay kwatro na ka tuig padayon kag lig-on nga nagasulong sang armadong paghimakas ang CPP-NPA upod ang wala paghubas nga suporta sang malapad nga masa.

Dapat ibutang sa alimpatakan ni Dequiña kag Edralin nga mentras may inhustisya sosyal, indi malikawan ang pag-alsa sang pumuluyo kag mag-uyat sang armas agud maghimakas batok sa garuk kag mapanghimulos nga sistema sang sosyedad Pilipino. Samtang may ginahimuslan kag ginapigos sa kapuluan, maga-usbong ang armadong rebolusyon, pabalod-balod nga palibutan ang kasyudaran gikan sa kaumahan agud agawon ang poder sa nagahari nga sahi paagi sa Demokratiko nga rebolusyon sang banwa kag pangmalawigon nga inaway banwa padulong sa bag-ong sosyedad nga sosyalismo.

Hublasan ang pasismo nga ginasabwag sang desperadong 62nd IB sa kaumahan sang Central Negros. Isulong ang inaway banwa kag silotan ang berdugong AFP, PNP kag bayaran nga mga pwersa sang estado!

Pasismo sa Kaumahan, LPC-NPA Lubos Nagakondenar