Peke nga balita sang mga engkwentro sa Central Panay, nagtuga sang kakugmat sa pumuluyo

Asud-asud nga “Fake news” sang mga peke nga engkwentro ang ginpagwa sang Armed Forces of the Philippines agud magsabwag sang kakugmat ukon terorismo sa isla sang Panay.

Sa Capiz, Patarasak nga nagpinalupok bisan wala sang kontra ang mga katapu sang 12th IBPA sa Barangay Duran, Dumalag, Capiz sadtong Pebrero 17 sang aga. Binutig nga ginpagwa sang AFP nga may NPA sa nasambit nga baryo agud hatagan matarung ang ila pagpinalupok. Naghiwat sang awarding sang medalya ang AFP pagkatapos sang hitabo agud batakon ang naga-nubo nga moral sang ila tropa.

Sang Marso 12, liwat naman nga nag-drama-drama sang peke nga engkwentro ang tropa sang 12th IBPA sa Barangay Petronila, Tapaz, Capiz kag liwat nga nagpakita sang mga peke nga ibedensiya sang mga “recoveries”.

Samtang, sa Iloilo naman, peke nga balita sang engkwentro ang ginpagwa sang 82nd IBPA upod sa Philippine National Police-Regional Mobile Force 6 sa Sitio Pawara, Barangay Atimonan, nga sakop sang banwa sang Janiuay.

Daan na nga mga peke kag “recycled” nga mga ebidensiya ang ila ginapagwa samtang pasulit-sulit ang himo-himo nga estorya sang tinulo sang dugo ukon pilason kag patay nga wala ma-recover ang lawas ang ila ginabalandra sa media para pagwaon nga daw matuod ang engkwentro kag mga kabutigan sang AFP.

Nagahimo-himo sang peke nga engkwentro ang mga berdugo nga AFP agud magsabwag sang kakugmat sa kubay sang pumuluyo nga nagahalit sa malinong nga pagpangabuhi sang mga residente sa kabukiran.

Padayon nga ginalunsar sang AFP ang ila operasyon militar sa mga komunidad sa kaumhan kag kabukiran agud magpamahog sa pumuluyo, mag saywar kag magpilit sa ila nga magsurender kabaylo sang higante nga pondo para sa maduguon nga gyera kontra pumuluyo samtang padayon nga nagakagha ang mga imol sa nagakupos nga pondo para sa serbisyo sosyal pareho sa pampubliko nga serbisyo sa ikaayong lawas kag edukasyon.

Padayon nga ginapatigayon sang NPA ang iya sini mga hilikuton masa sa pagpukaw, pag-organisa kag serbisyo sa masa sa pihak sang padayon nga operasyon sang AFP bangud pursigedo kag determinado ang NPA nga isulong kag pangapinan ang kawsa sang mga ginapigos nga mangunguma kag tanan nga imol.

Nagapanawagan man ang New People’s Army sa tanan nga katapuan sang media nga sakdagon ang kamatuoran kag responsable nga pamamahayag para sa pumuluyo kag indi mangin instrumento sang AFP sa pagpalapta sang ila peke nga mga balita.

PALAYASON ANG MILITAR SA KAUMHAN!
HUSTISYA PARA SA MGA BIKTIMA SANG TERORISTA NGA AFP!
MABUHAY ANG PUMULUYONG PIGOS KAG GINAHIMUSLAN!
MABUHAY ANG IKA 54 NGA ANIBERSARYO SANG CPP-NPA!

Peke nga balita sang mga engkwentro sa Central Panay, nagtuga sang kakugmat sa pumuluyo