Peke nga Engkwentro sa La Castellana, Panghinabon sang 62nd IB

Mabaskog nga ginapakamalaot sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) ang brutal nga pagpaniro-patay sang berdugong tropa sang 62nd IB sa duha ka mga sibilyan nga sanday Boy Baloy, masobra 60 ang edad, mangunguma sang Brgy. Linantuyan, Guihulngan City kag Bernard Torres, masobra 50 anyos, mangunguma kag habal-habal driver sang Brgy. Buenavista proper, Guihulngan City tanan sang Negros Oriental. Wala kaluoy nga ginpaniro-patay sang nasambit nga tropa militar ang duha ka biktima sa Sityo Gomez, Brgy. Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental alas 6:45 sang aga, Enero 17.

Sandig sa pagpangusisa sang LPC-NPA, 6:45 sang aga, Enero 17 pilit nga ginransak sang platun nga tropa sang pasistang 62nd IB ang balay nga ginatineran ni Baloy kag Torres. Gulpi nga gindakop ang duha, pilit nga gindala sang militar palayo sa nasambit nga balay, gin-interogar, ginkastigo, gintorture kag ginpaniro nga nagresulta sang gilayon nga kamatayon sang mga biktima. Taliwas sa binutig nga palayag sang militar nga kasawalti ang mga biktima sa tatlo ka oras nga engkwentro sa tunga sang NPA kag 62nd IB.

Dugang man nga pagpangusisa, si Boy Baloy ang katapo sang Kaisahan sa Gamay’ng Mag-uuma sa Oriental Negros (KAUGMAON-Guihulngan Chapter). Tuig 2007-ginredtag kag ginpasibangdan sang militar nga “NPA Supporter” rason nga nagpalayo sa lugar. Samtang si Bernard Torres ang biktima man sang iskema sang redtgging sadtong 2017. Katapo si Torres sang UNDOC/PISTON-Guihulngan Chapter. Biktima man siya sang Oplan Sauron sadtong sang US-Duterte nga rehimeng sadtong December 2018.

Indi mga katapo sang NPA si Baloy kag Torres. Si Boy kag Bernard ang lunsay mga sibilyan nga ginredtag sang kapintas nga estado. Indi man armado ang mga biktima kag gintamnan lamang ang duha sang shotgun, .45 cal pistol kag iban pa nga subersibong dokumento. Wala man sang lehitimo nga engkwentro sa tunga sang NPA kag 62nd IB sa lugar kundi muklat nga ginhinabon sang berdugong tropa ang peke nga engkwentro sa ila palpak nga operasyon militar. Ini nga kalakasan kag kabutigan sang 62nd IB batok sa mga inosenteng sibilyan ang indi na bag-o kundi pasista nga tatak sang reaksyonaryo kag mersenaryong Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ang brutal nga pagpaniro-patay sang berdugong tropa sang 62nd IB kay Baloy kag Torres sa Brgy Sag-ang (Enero 17), tuyo nga pagpatay kay Cerilo Bagnoran Brgy Manghanoy sadtong Enero 14 kag pag-abdak kay Alan Paul Rayna sa Brgy Puso sadtong Disyembre 23, 2023 tanan sang Banwa sang La Castellana paagi sa peke nga engkwentro ang desperado nga lihok sang pasistang 62nd IB sa pagwasak sang CPP-NPA sa Central Negros.

Samtang nagapabilin ang pagpamintas sang AFP sa mga sibilyan, ang nagapalig-on sang rebolusyonaryong kahublagan, nagapasingki sang inaway banwa dira sa armadong paghimakas paagi sa nagabaskog kag nagadako nga isip sang New People’s Army sa larangan gerilya.###

Peke nga Engkwentro sa La Castellana, Panghinabon sang 62nd IB