Pirme gid nga maghalong sa berdugo kag uhaw sa dugo nga mga katapo sang 62nd IB

Halin pa Hunyo 23, tubtob kagahapon, padayon nga nagapanglusob ang 150 ka tropa sang pasistang 62nd IB sa mga komunidad sang mangunguma sa mga sityo sang Gomuktok kag Cansampo, Brgy Bagtik, La Libertad, Negros Oriental. Halos apat ka kolum sang nasambit nga tropa militar ang nagapangsaka-saka sang kabalayan kag nagapamahug sa mga mangunguma. Ginlagas kag ginpalukpan sang uhaw sa dugo nga tropa militar si Junior de los Trico (may kulang sa pang-isip). Nagtuga ini sang kahadlok kag trauma sa nasambit nga biktima.

Hunyo 26- may nag-abot pa nga 60 ka tropa militar sa Sityo Tiwi, Barangay Aya, La Libertad. Nagatiner ang mga ini sa sentro kag mga tindahan sa nasambit nga sityo. Ginahimo nga human shields ang puluy-an sang mga mangunguma batok sa ila mga pangontra. Nagapalupad sang mga drones nga nagakugmat kag nagdisturbo sa pumuluyo sa lugar bangud sang hinagunghong sang nasambit nga mga drones.

Samtang halin pa Hunyo 14, tubtob kagahapon, padayon pa nga nakapakat ang mga berdugong 62nd IB sa Brgy. Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Ginhimo nga kampo militar ang Brgy. Hall sang nasambit nga baryo.

Pirme gid nga maghalong sa berdugo kag uhaw sa dugo nga mga katapo sang 62nd IB