Pula nga Pagsaludo sa mga Baganihan nga Pulang Hangaway sang Banwa

Ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa absoluto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP), mga rebolusyonaryong masa, mga alyado kag mga abyan sang rebolusyon, ang taas-kamao nga nagabayaw sang kamot tanda sang Pula nga pagsaludo sa paghanduraw kag paghatag sang rebolusyonaryong nga pagpasidungog sa bilidhon nga kabuhi nanday Ka Ryan (Julwar Loviano), Ka Dagger (Alvin Bayno), Ka Cris (Cristito Nelles Jr), Ka Marnie (Rolly Benero) sa isa ka tuig nga pagsukat sang ila pagkamartir kag baganihan sa rebolusyon dira sa determinado nga pagsulong sang armadong paghimakas.

Nadumduman, sang nagligad nga Mayo 20, 2023 natabo ang engkwentro sa tunga sang NPA kag tropa sang berdugong 62nd IB alas 5:00 sang kaagahon sa Sityo Napiluan, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental nga nagresulta sang pagkamartir sang duha ka mga kaupod nga sanday Ka Ryan kag Ka Dagger.

Si Ka Dagger ang isa sa mga katapo sang squad 1 nga una nakapalupok sa kaaway nga tuyo mag-reyd sa ila posisyon. Nagresulta sang gilayon nga pagka-pindown sang isa ka tim nga tropa sang 62nd IB. Alas 5:00 pasado samtang lapuyot na ang inaway, nasamaran si Ka Dagger kag wala na sang ikasarang nga magbato. Gin-asolt sang militar ang ila posisyon kag pilason apang buhi pa si Ka Dagger. Hungod nga ginpatay sang 62nd IB si Ka Dagger sandig sa polisiya sang berdugong tropa nga “wala dakpon nga buhi sa NPA.” Samtang si Ka Ryan, katapo sang squad 2, ang wala duha-duha nga nagbato sa pangontra, naigo sang bala nga gintunaan sang iya pagkamartir, pasado alas 8:00 sang aga, sa tunga sang nagapadayon nga inaway, sang gin-atubang sini ang isa pa ka kolum sang kaaway samtang nagamani-obra.

Ang kapin sa duha ka oras nga engkwentro, nagresulta sang apat nga killed in action (KIA) sa tropa sang 62nd IB samtang duha man ang kaswalti sa mga Pulang hangaway kag tatlo naman sa mga inosenteng sibilyan nga ginpasibangdan nga katapo sang NPA kag desperado nga ginpamatay sang pasistang tropa militar.

Sa pihak nga bahin, Mayo 21, 2023 alas 5:00 sang kaagahon, natabo pa ang isa ka engkwentro sa tunga sang tim nga tropa sang NPA kag platun nga tropa sang 16th Scout Ranger Company (SRC) sa Sityo Amumuyong, Barangay Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental. Tuyo sang 16th SRC nga i-kordon ang payag nga nahamtangan sang NPA. Una nga nakamutik ang mga kaupod kag gilayon nga ginpalukpan sang NPA ang isa sa mga elemento sang nasambit nga pasistang tropa nga nagresulta sang kaswalti sa militar. Samtang may kabudlayan ang mga kaupod sa paggwa sa nasambit nga payag, ginsusteni ang masobra sa isa ka oras nga pagpakig-away batok sa nasambit nga pwersa militar. Si Ka Cris (Cristito Nelles Jr.), Ka Marnie (Rolly Benero) kag duha pa ka mga mangunguma ang brutal nga ginpamatay sang 16th SRC.

Si Ka Ryan, 18 anyos, halin sa sandigan nga mangunguma kag tumandok sang Sityo Halug, Barangay Sandayao, Guihulngan City. Samtang si Ka Dagger, 20 anyos, halin sa imol nga mamumugon sa uma kag tumandok man sang Sityo Caliban, Barangay Banog-banog, Isabela, Negros Occidental. Si Ka Cris, 27 anyos, naghalin sa sahi nga mataas nga nahanunga nga mangunguma kag tumandok sang Sityo Amumuyong, Barangay Trinidad, Guihulngan City kag si Ka Marnie, 22 anyos, imol nga mangunguma ang sahi nga ginhalinan kag tumandok man sang Sityo Banderahan, Barangay Trinidad, Guihulngan City. Sila ang lunsay mga intelektwal nga pamatan-on sa kaumahan nga nag-alagad sa pumuluyo kag sa Bag-o nga Hangaway sang Banwa.

Ang ila determinasyon nga “wala nagbuhi sang ila mga armas tubtob sa katapusan nga pitik sang ila mga pulso” sa atubang sang pasistang kaaway, ang sulundon nga kinaiya sang tunay nga mga komunista kag hangaway sang banwa agud lubos nga alagaran ang pumuluyo para sa isa ka pagbag-o sosyal. Dalayawon kag bilidhon nga kinaiya sang matuod nga rebolusyonaryo ang paghalad sang kabuhi bilang pinakamataas nga pagsakripisyo agud hilwayon ang kadam-an nga pigos kag ginahimuslan nga pumuluyo sa kamot imperyalismo, burukrata-kapitalismo kag pyudalismo para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Ini ang internasyunalistang diwa sang komunista kag tunay nga soldado sang pumuluyong Pilipino. Kamo ang amon buhi nga handumanan kag inspirasyon sa pagpadayon sang rebolusyon. Ang inyo mga kinaalam kag inagihan ang masanag nga iwag sa tunukon nga banas sang armadong paghimakas padulong sa Sosyalismo tubtob sa lubos nga kadalag-an.

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mauhay ang Inaway Banwa!
Mabuhay ang masa!
Mabuhay ang mga rebolusyonaryong martir!

Pula nga Pagsaludo sa mga Baganihan nga Pulang Hangaway sang Banwa