Pulang saludo, Edmar ‘Ka Rustom’ Solano!

Gipasidunggan sa mga Pulang sundalo sa Rachelle Mae Palang Command-New People’s Army (RMPC-NPA) ug sa kinatibuk-ang rebolusyonaryong pwersa si Edmar ‘Ka Rustom’ Solano, sa paghalad sa pinakataas nga porma sa sakripisyo pinaagi sa pagkamartir sa engkwentro nga nahitabo gahapon, Enero 18, sa Sityo Sug-ong, Barangay Milagrosa, Santa Catalina sa Negros Oriental pasado sa alas 11:00 sa buntag.

Si Ka Rustom, 26 anyos, usa ka kabus nga mangunguma nga nagdesisyong mag-NPA niadtong 2021 para hatagan og hustisya ang pagpang-atake sa iyahang mga pamilya nga biktima sa Oplan Sauron niadtong 2019 ug sa padayon nga pagpangharas sa ila hangtod karon, apil na ang pugos nga pagpasurender sa iyahang amahan ug mga igsoon nga nihantong ra sa pagkapriso. Nahimong opisyal sa medikal ug giya pangpolitika si Ka Rustom nga ilado man sa iyahang pagkamaayo sa kultural nga pasundayag nga maoy nakapasuod niya sa mga kauban ug sa masang gialagaran.

Taas nga panahon na nga gipundohan sa pasistang tropa sa 11th IB ang Barangay Milagrosa ug ang mga kasikbit nga mga lugar tungod sa interes sa mga adunahan nga iduso ang mina, ekoturismo, ug uban pang pamaagi nga makapangilog sa yuta sa mga lumulupyo nga mag-uuma sa lugar. Bunga ani, nagademanda ang katawhan sa hustisya ug pagdepensa sa ilahang palangabuhian taliwala sa nagkagrabe nga atake sa reaksyunaryong estado nga gipangunahan ni Marcos Jr ug sa iyahang iro-iro nga mga opisyal sa 11th IB ug 302nd IBde.

Hangtod karon, gapadayon ang mga operasyong militar sukwahi sa deklarasyon sa kaaway nga “dismantled” na ang larangang gerilya sa Southeast Negros. Gapadayon usab ang ilahang mga pagpundo sa mga lugar sa mag-uuma ug pagpahumot sa mga palpak nga proyekto pinaagi sa Barangay Development Project (BDP) nga kuno magayo sa mga dalan ug magdala og mga pangabuhian sa kabanikanhan, apan sa likod ani mao ang magun-ubong mga proyekto sama sa pagsulod sa Midan Corporation nga nag-Exploratory Mining sa Santa Catalina.

Bisan sa pagbubo sa daghang tropa kuyog ang pekeng impormasyon, dili mahuyang ang kolektibong kusog sa NPA nga hangtod karon hugot nga gidawat ug giamuma sa masang kabus sa kabanikanhan ug kasyudaran. Gani, ang pagka-martir ni Ka Rustom magsilbi nga inspirasyon, iwag, ug binhi sa mga dugang pa nga magpakusog sa armadong rebolusyon para iasdang ang interes sa kadaghanan nga kada adlaw gihimuslan sa mga imperyalista, agalong yutaan ug dagkong kumprador. Sa pugos nga paghawid sa himalatyon nga malakolonyal ug malapyudal nga sistema, mismo ang reaksyunaryong estado ang gatuklod sa katawhan nga musukol ug magrebolusyon.

Pulang saludo, Edmar ‘Ka Rustom’ Solano!