Pulang saludo kang Ka Jandy ug Ka Jorge, mga martir sa rebolusyon ug maayong anak sa katawhan!

, ,

Samtang nakaisa ang nakakumkum nga kamot, gipasidunggan sa mga Pulang kumander ug manggugubat sa Roselyn Jean Pelle Command-Northern Negros Guerilla Front sa New People’s Army (RJPC-NPA) ug sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug kaalyado sa Northern Negros ang paghalad sa kinabuhi nila ni Ka Jandy ug Ka Jorge sa altar sa rebolusyon. Gihatag nato kanila ang pinakataas nga pag-ila isip mga maisugon nga mga batan-on nga hukbo nga nakig-atubang sa sobra kadaku nga tropa sa #DiMasaligan79IB kaniadtong Pebrero 21, 2024, alas 11:00 sa buntag, sa Sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan sa syudad sa Escalante, Negros Occidental. Gipasidunggan man nato si Tatay Jose nga biktima sa brutalidad sa berdugong militar sa maong insidente.

Si Ka Jandy ug Ka Jorge ang dagway sa batan-ong dugo sa mga rebolusyonaryo sa Northern Negros. Si Ka Jandy ang ehemplo sa mga biktima sa kabangis sa estado nga maisugong nisukol isip inahan, asawa ug igsuong babaye. Si Ka Jorge, sa pikas bahin, ang ehemplo sa mga batan-ong biktima sa dunot nga kultura nga gustong bag-uhon ang sistema nga nanukad sa pagbag-o sa kaugalingon diha sa pag-alagad sa katawhan.

Kinsa si Ka Jandy?

Si Emarie ‘Ka Jandy’ Pastidio, 27 anyos, nga nailhan usab sa iyang mga kauban ug mga masa isip Ka Janine ug Ka Venus, ang naggikan sa Barangay Jonob-jonob sa syudad sang Escalante. Naggikan siya sa hut-ong tunga-tungang mag-uuma diin ang panginabuhian sa ilang pamilya produkto sa pakigbisog. Ang ilang pamilya ang aktibo kaniadto sa rebolusyonaryong kalihukan ug pinaagi diri nakaila man siya sa rebolusyon.

Sa iyang mas sayong edad, aktibo si Ka Jandy sa pag-organisa sa pareho niyang batan-on pinaagi sa kultural nga grupo nga Teatro Obrero. Diri niya napalawman ang kadunot sa sistema. Kaniadtong 2018, gidakop siya sa mga pwersa sa estado sa usa ka reyd, kuyog ang usa pa ka batan-ong organisador sa Teatro Obrero, sa syudad sa San Carlos, Negros Occidental. Diri niya unang nasinati ang kapintas sa estado. Sa dakung gabie, gipahapa sila sa gipuy-an sa hulmigas, ayha gidala sa Battalion HQ sa Sagay City, Negros Occidental ug gi-psywar ug gi-torture. Tungod sa pagpangusog sa pamilya ug kalihukang masa, napagawas ang 22-anyos nga si Ka Jandy ug ang iyang kauban.

Tungod sa nasinati sa kamot sa kaaway, nagpasakop si Ka Jandy sa NPA human makagawas. Dakung tampo ang nahimo ni Ka Jandy sa pagbuslot kaniadto sa bukirang bahin sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental ug sa San Carlos City.

Sa dugang hagit sa panahon, kaniadtong Enero 13, 2021, naningkamot si Ka Jandy nga dili madakpan sa pasistang kamot sa #DiMasaligan79IB ug sakit-sa-buot nga gibilin ang duha ka bulan nga si Baby Marx Cairo sa usa ka pamilya sa Barangay San Fernando, Talisay City, Negros Occidental. Apan, human sa pila ka adlaw nga pagtago, naabtan siya ug nalibutan sa pasistang kaaway og nahitabo ang iyang gikahadlokan nga masinati—gidagit, gi-tortyur ug gi-rape si Ka Jandy sa mga berdugong militar. Nilanat pa og 10 ka adlaw bag-o siya nakakita og higayon nga muikyas ug hinanali nga na-reskyu sa mga kaubanang NPA.

Hangtud sa katapusang higayon sa ginhawa ni Ka Jandy, dala-dala niya ang troma sa lain-laing klaseng abuso gikan sa #DiMasaligan79IB, hilabi na ang wala pagkakita sa iyang bata nga si Baby Marx nga hangtud karon nagpabiling hostage ug anaa sa kontrol sa NTF-Elcac. Apan, sa iyang paningkamot ug tabang gikan sa mga kauban ug masa, napatigbabawan niya ang iyang mga makalilisang nga kasinatian ug mas nihugot pa ang iyang panindugan nga alagaran kanunay ang katawhan, para wala nay laing mahimong biktima sa kamot sa pasistang estado.

Kinsa si Ka Jorge?

Si Joshua ‘Ka Jorge’ Sultan, 19 anyos, taga-Barangay Winaswasan, Calatrava, Negros Occidental. Naggikan sa pamilyang tunga-tungang mangunguma nga nag-atiman sa ilang gamay’ng katubhan ug halos nagsalig sa inadlaw nga obra sa katubhan o sa pagtapas-karga. Nakasinati sab si Ka Jorge nga mulangyaw sa laing dapit para motrabaho sa konstruksyon. Diri niya nasinati ang pagsulod sa lain-laing bisyo. Sa iyang mga nakuyog sa tapas-karga, nailhan siya sa iyang pagkasiaw.

Sa dihang naglihok ang mga kaubang Hukbo sa ilang dapit, hinay-hinay niyang nailhan ang rebolusyonaryong kalihukan ug ang Hukbo isip tigpanalipud sa mga kabos. Diri niya naresolba ang kaugalingon ug nagdesisyon nga mukuyog sa mga kauban.

Nisulod si Ka Jorge sa NPA kaniadtong Mayo 2023. Sa iyang pagsugod sa serbisyo, makita sa iyaha ang pagkadesididong mokat-on. Palangisi siya ug dili maulawon sa pakiglambigit sa masa. Aktibo man siya sa mga pagtuon ug pagbansay. Masaligan sa mga kaubang manggugubat si Ka Jorge sa paghimo og ruta ug isip instruktor sa literasiya ug numerasiya (LitNum). Daku siya’g natampo sa mga aksyong militar nga nalunsad.

Gikaguol sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug kaalyado ang kamatayon sa duha ka batan-ong rebolusyonaryo. Ang ilang sakripisyo, mga tampo ug hilabi na ang ilang kinabuhi dili mausik ug gani ipasiguro sa mga kaubanan nga mapadayon kini hangtud nga ang atong damgo nga tinuod nga kalinaw, hustisya, demokrasya ug kagawasan makab-ot sa tibuok katawhan ug dili na mahimong biktima susama nilang Ka Jandy ug Ka Jorge.

Unsa ang mga bakak nga gipakuyanap sa #DiMasaligan79IB?

Gikalagutan sa rebolusyonaryong pwersa sa Northern Negros ang walay batasan ug malisyoso nga pagsabwag og mga bakak sa mga Armed Fake news Peddlers (AFP o armadong tigpakuyanap og peke nga balita) ug sa #DiMasaligan79IB sa tumong nga makapahumot sa publiko.

Dakung bakak nga si Ka Jandy usa ka “child warrior” o batang manggugubat. Si Ka Jandy 22 anyos sa panahon nga nadakpan niadtong 2018 sa wala pa siya nisulod sa NPA. Walay nahitabong engkwentro didtong dapita aning panahona. Ang kamatuoran nga dili malipod, biktima si Ka Jandy sa pasismo ug brutalidad sa militar.

Dakung bakak nga si Ka Jorge anak sa usa ka NPA. Ang ilang gipasangil nga bata sa NPA, wala sab gi-reskyu sa #DiMasaligan79IB, gani, sukwahi pa sa gisapubliko. Ang giingong si Michael ug ang iyang mga igsuon gi-hostage sa #DiMasaligan79IB para mapasurender ang mga ginikanan. Gi-videohan sa militar ang mga bata ug pugos nga gipasulti sa gi-andam nga script ayha gibuhian sa mga pasistang sundalo.

Dakung bakak nga adunay ikatulo nga kaswalidad ang NPA. Nakadawat ang RJPC-NPA og taho nga gipangita sa pamilya si Tatay Jose Caramihan nga nagtanum og humay sa Sityo Mansulao panahon ang linukpanay. Gituohan nga gipatay ug deklara sa bakakon nga tigpamaba sa AFP nga napatay sa engkwentro.

Nasayop ang AFP ug #DiMasaligan79IB sa ilang pagtuo nga mapugngan nila ang pagrekober ug pag-abante sa rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa mga pagpangilad ug pasistang pamaagi. Wala nawagtang, ug gani nadugangan pa, ang basehan sa pagtunhay sa armadong pakigbisog ug mas gipalig-on pa sa kaaway ang kagustohan sa katawhan nga mosukol. Sa inspirasyon sa kalihukang pagtul-id nga gipangunahan sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), magpadayon ang mga Pulang kumander ug manggugubat sa pagkuha og mga leksyon para mutampo sa pag-asdang sa gubat sa katawhan hangtud makab-ot ang hingpit nga kadaugan.###

Pulang saludo kang Ka Jandy ug Ka Jorge, mga martir sa rebolusyon ug maayong anak sa katawhan!