Pulang saludo ug pinakataas nga pasidungog kang kaubang Motong Bago

Sa ngalan sa tibuok Partido Komunista ng Pilipinas ug sa tanang pulang manggugubat sa New People’s Army sa Bukidnon, among giila ang mabayanihong diwa ni Kaubang Motong Bago, nga mas naila sa kodang Ka Amotong.

Bente (20) anyos ang pangidaron dihang namartir si Ka Amotong didto sa usa ka engkwentro sa Barangay Kipaypayon, Quezon niadtong Nobyembre 25, 2023 tali sa pasistang tropa sa 88th ug 48th IB.

Gikan sa kaibuturan sa among kasingkasing, among gipadangat ang pahisubo sa kaliwatan ug minahal sa kinabuhi ni Ka Amotong kung asa namatyan pa usab og laing usa ka membro sa pamilya dihang giatake sa kasingkasing tungod sa kasakit sa pagkamatay ni Ka Amotong.

Kaubang Motong Bago, nga mas naila sa kodang Ka Amotong.

Gipanganak si Ka Amotong sa Talaingod, Davao del Norte. Bata palang siya nahigmata na sa gyera tungod nagdako siyang nanginabuhi sa lasang ang pamilya kung asa saksi sa padayong pag-asdang sa gerilyang pakiggubat sa nataran.

Isip naggikan sa minorya, nasinate niya mismo ang kabangis sa pasistang kaaway diha sa walay puas nga pagpamomba ug pagpatay sa mga sibilyan. Busa, bata palang siya nangambisyon ng mahimong Pulang manggugubat ug kanunay anaa sa kagustuhan nga front liner sa sangka tali sa kaaway.

Ubay-ubay na nga sangka ang iyang nasalmutan kung asa kanunay nakaangkon og daghang kaswalti ang kaaway. Usa usab siya sa mga Pulang manggugubat nga nabansay sa panggubatan atol mismo sa pag atubang sa Focus Military Operations niadtong 2021-2023.

Wala siya nagpakita og pagpangatras ug pagpanalaw. Kanunay siyang naghatag og kaisog sa mga kauban atol sa sangka. Malipayon ug hilig siyang makigsandurot sa mga kauban. Ginapuna na usab siya sa mga tendensiyang burges nga gawi ug kalapasan sa pakigrelasyon. Apan, isip batan-on dasig siyang magkat-on, andam punaon sa iyang mga kahuyangan ug naningkamot sa pagtul-id.

Busa bisan sa katapusang ginhawa iyang gipamatud-ang mahimo siyang modelo ug bayani sa tibuok katawhang nangandoy ug kalingkawasan.

Itransporma ang atong kaguol ngadto sa kolektibong rebolusyonaryong kaisog aron dili makawang ang gipakamatyan ni kaubang Motong. Atong gipanumpa nga ipadayon ang iyang nahimong tampo tungod siguradong libuan pa ka mga batan-ong maggikan sa lumad, hut-ong anakpawis ug mga estudyante ang mosampa sa Bagong Hukbong Bayan. Aron iasdang ang rebolusyon hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Mabuhi ang rebolusyonaryong diwa ni Ka Motong!

Mga bantayog nga dili matarog!

Pulang saludo ug pinakataas nga pasidungog kang kaubang Motong Bago