Rebolusyon ang solusyon, dili eleksyon!

Hagbay ra nga klaro sa katawhan sa Negros Oriental nga ang eleksyon dula ug away taliwala sa nagharing hut-ong nga nag-ilog sa bahandi sa usa ka lugar. Wala kini gabitbit og kabag-uhan para sa kinabuhi sa kadaghanan, ug sa kinailadman kutob ra sa mga haw-ang nga saad nga igo rang matuman kung may kalabot sa interes sa adunahan.

Partikular sa mga mag-uuma, ang mga panghitabo sama sa eleksyon gapaklaro lang nga gigamit sa mga burukrata ang ilahang posisyon para maplastar ang ilahang kaugalingon nga mga negosyo, kung dili man sa ilahang mga kasosyo. Sama sa nahitabo sa District 3 sa Negros Oriental, nga gipasulod ang mga langyaw nga negosyong mina ug eko-turismo nga nakaagrabyado sa sitwasyon sa panginabuhian sa katawhan ug nagdala og kadaot sa kinaiyahan.

Gidugangan pa ang suliran sa katawhan sa grabe nga militarisasyon sa kabanikanhan, nga kalapasan sa International Humanitarian Law. Nisamot pa ang sitwasyon sa pagbutang sa Negros Oriental ubos sa COMELEC control. Gihimo lamang kini nga pasangil sa militar ug NTF-Elcac aron manipulahon ang katawhan ug iduso ang mga proyekto sa ilahang mga burukrata nga agalon ug ang ilahang kontra-insurhensya nga kampanya. Kuyanap sab ang korapsyon sa mga pwersa sa estado pinaagi sa pugos ug peke nga pagpasurender sa mga mag-uuma isip NPA ug mga kunuhay ‘engkwentro’ nga nahitabo apan peke.

Ilalom sa alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga sistema, kada adlaw tataw sa mga masa sa Negros Oriental nga gigamit sa estado ang iyahang bangkil ug kapintasan para himuong itoy nga dili makasukol ang katawhan. Ug mao ni mismo ang pamatuod nga ang reaksyonaryong eleksyon igo lang moilis sa hitsura ug pangalan sa nagpungko pero ang ugat sa kapobrehon nga mao ang imperyalismo, pyudalismo, ug burukrata kapitalismo magpabilin hangtod ang interes lang sa nagharing hut-ong ang mangibabaw.

Mao nga husto, makatarunganon, ug dili kalikayan ang pagdilaab sa kalayo sa rebolusyon. Pinaagi lang sa rebolusyonaryong kaisog ug kolektibong paningkamot sa mayorya nga gihimuslan nga katawhan mausab ang pundamental nga problema. Katawhan, dili mahadlok – mosuporta ug mosalmot sa NPA para ilugon ang gahum pulitika ug itukod ang sosyedad nga nakabase sa tinuod nga demokrasya ug kalinaw!

Rebolusyon ang solusyon, dili eleksyon!