Tagumpay na Partisan Operation ng NPA sa Guihulngan, Ipinagbunyi ng Sambayanan

Ipinagbunyi ng sambayanan ang tagumpay na pamamarusang kamatayan kay CAFGU Joseph Gavia ng Bgry. Linantuyan CAFGU Detachment, Guihulngan, Negros Oriental noong Enero 6, 2019 alas 5:00 ng hapon.

Si Joseph Gavia isang legitimate military target ng NPA. Maliban ng kaniyang status bilang active CAFGU personnel, mabagsik na makinaryas din ito ng PNP at AFP sa paniniktik sa kilos ng NPA at buong rebolusyonaryong pwersa sa lugar at kalapit pa nitong mga baryo.

Nananakot ito sa mga inosenteng magsasaka sa lugar gamit ang kaniyang armas. Nagwawala, nanunutok sa mga sibilyan sa panahong maka-inom ng nakalalasing na inumin. Madalas itong nagpapaputok ng armas na nagresulta ng takot sa mga residente.

Matapos ang paghuhusga ng Rebolusyonaryong Korte ng mamamayan, pinarusahann si CAFGU Gavia sa panahong nagsusugal ito sa isang sabungan sa proper ng Brgy. Linantuyan, Guihulngan City.

Nakakaalam ang LPC-NPA na ginagamit lamang kayo ng estado lalo na ng 94th IBPA at SAF-PNP sa paghahabol at pamamaslang sa mga inosenteng sibilyan, aktibista at demokratikong pwersa sa Guihulngan.

Hindi rin magdadalawang-isip ang NPA sa Central Negros sa paghahabol sa inyo, para lamang depensahan ang seguridad at kabuhayan ng mamamayan laban sa mga kalakasan at pagmamalupit ng estado sa pangunguna ng rehimeng US-Duterte, upang pasagutin kayo batay sa bigat ng inyong krimen at kasong nakomiter sa mamamayan at buong nga rebolusyonaryong kilusan.

Tagumpay na Partisan Operation ng NPA sa Guihulngan, Ipinagbunyi ng Sambayanan