Tropa ng 91st IB, inisnayp ng NPA

Dalawang tropa ng 91st IB ang agad bumulagta sa isinagawang isnayping ng NPA-Aurora noong ika-3 ng Hunyo, bandang alas-9 ng umaga sa kailugan ng Diamuloc saklaw ng Barangay Punglo, Maria Aurora, Aurora. Sa maagap na pag-uulat ng mga masa na may operasyong kombat ang militar, agad nakapaghanda ang mga kasama. Ang mga masa rin ang susi para maaral ng mga kasama ang kalupaan at posibleng ruta ng opersasyon. Patunay ito sa walang maliw na pagmamahal at pagtataguyod ng masa sa NPA.

Ayon sa panayam ng Pulang Silangan, rebolusyunaryong pahayagan ng Silangan Gitnang Luzon, sa mga masa sa lugar, walang pakundangang nagpaputok at nagpasabog ang militar matapos ang insidente. Milyun-milyong pondo na naman mula sa buwis ng mamamayan ang nilulustay ng AFP.

Samantala, ang mamamayan sa mga baryong nakabaybay sa kailugan ng Cabatangan River — Punglo, Dianawan, Diaman, Wenceslao at Situo Kalaw ng Wenceslao, Diome, Dibucao, Dikildit, Detailen — ay naghihintay pa rin sa ayuda ng reaksyunaryong gubyerno mula sa pagkawasak ng kanilang mga bukirin dulot ng kalamidad noon pang 2004 at ng sumunod pang mga kalamidad sa nagdaang mga taon. Marami sa kanila ang wala pa ring lupa hanggang sa kasalukuyan. Ang mga naghawan sa gubat para tamnan ng niyog at mga gulay ay nanganganib pang mapalayas ng DENR na nagsasabing iligal ang pagpwesto nila sa public land.

Tunay na reporna sa lupa at makatarungang ayuda ang kahilingan ng mga magsasaka! Sa pamamagitan lamang ng demokratikong rebolusyong bayan ito matatamo. Sa ganon na pinakamamahal ng masang magsasaka ang NPA, ang kanilang tunay na Hukbo.

Tropa ng 91st IB, inisnayp ng NPA