VisCom, makaagum sang kapaslawan sa pagpadayon sang operational tempo

,

Ginapanginbulahan sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army Negros Island Regional Operations Command (AGC-NPA) ang tanan nga mga larangan gerilya sa isla sang Negros sa padayon nga pagpasulong sang armado nga paghimakas sa tunga sang wala untat nga focused military operations sang Armed Forces of the Philippines (AFP).

Nabudlayan na gid ang Visayas Command (VisCoM) sang AFP nga tindogan ang ila deklarasyon nga “dismantled” na ang NPA sa isla sang Negros. Indi nila mapanginwala ang madinalag-on nga mga aksyon militar sang mga Pulang hangaway sa Central Negros batok sa mga patrol base sang 62nd IB sa Negros Oriental, partikular sa Barangay Malangsa, Vallehermoso kag Barangay Hinakpan, Guihulngan City sadtong Mayo 24 kag Mayo 27, tungod mismo ang pumuluyo sa sini nga mga lugar may direkta nga ihibalo sang mga natabo.

Ang malapnagon nga pagpanginto kag pagpaniplang sa mga komunidad kag paagi sa social media ang ginasaligan sang AFP agud magpabilin ang ilusyon nga “nawasak” na ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Negros.

Ang ginhambal ni VisCom Chief Lt. Gen. Fernando Reyeg sa iya nga pagbisita sa hedkwarters sang 303rd Brigade sang nagligad nga mga adlaw kaangot sa pagpadayon sang operational tempo sang AFP batok sa NPA, nagakahulogan sang wala untat nga militarisasyon sa kaumhan kag dugang pa nga pagdamu sang mga kaso sang pagpamatay sang mga pumuluyo, iligal nga pagpang-aresto, pilit nga pagpasurender, pagpamahug, kag iban pa nga mga pagpanglapas sang internasyunal nga makitawhanon nga laye kag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Wala gid nagapati ang masang Negrosanon sa tinikal sang AFP nga yara na sa sitwasyon sang Stable Internal Peace and Security (SIPS) ang bilog isla sang Negros. Ginapabugal sang berdugo nga AFP ang ila mga “peke nga kadalag-an” apang sa likod sini, ang mga pumuluyo ang nangin biktima sang ila ginsiling nga paglagas sa mga “nagkalabilin” nga mga NPA.

Nagapadayon ang mga operasyon militar sang AFP kag ispesyal nga mga yunit sang Philippine National Police (PNP) kag malawig ang ila pagtiner sa mga komunidad sang mga mangunguma agud magsabwag sang terorismo sang estado. Nagahimo sila sang mga peke nga engkwentro kag ginapasibangdan ang mga ginpatay nga mga sibilyan bilang mga katapo sang NPA bisan sa mabaskog nga pagpanginwala sang mga himata sang mga biktima kag sang komunidad. Ginaparada man nila ang mga peke nga mga surrenderee agud ipakita sa publiko nga “nagkalaubos” na ang NPA.

Halin Enero tubtob subong, napulo ka mangunguma ang nangin biktima sang ekstrahudisyal nga pagpamatay (lima sa ila ang ginpagwa nga katapo sang NPA kag napatay kuno sa isa ka “engkwentro”) sang berdugo nga AFP kag PNP. Naglab-ot na sa 129 ang mga insidente sang pagpanglapas sang AFP kag PNP sa tawhanon nga kinamatarung sini lang nga tuig kon sa diin indi magnubo sa 10,000 ang mga biktima (masobra 1,500 sini mga bata). Samtang, 15 ka peke nga engkwentro ang gindeklara sang AFP sa isla sa sulod lang sang lima ka bulan.

Ang ini nga mga hinimoan sang mga pasista nga reaksyonaryo nga pwersa kaangay lang nga gina-angkon nila nga madamu kag nagabaskog ang NPA.

Bisan ano pa nga pagpanami sang imahe sang berdugo nga AFP sa publiko, indi madula sa pamensaron sang pumuluyong Negrosanon ilabi na sa pamilya sang mga biktima ang mga makasiligni nga mga krimen nga ginhimo sang mga bayaran nga AFP. Ang kaakig sang pumuluyo sa kawad-on sang hustisya kag pagkalubog nila sa tuman nga kawad-on sang duta, kapigaduhon kag kagutom, ang magtulod sa ila nga pagbato kag pagpakigbahin sa armadong paghimakas.

Paagi sa paglunsar sang inaway banwa kag upod sa wala sang katapusan nga suporta sang masang pigos kag ginhimuslan, magalungtad kag magabaskog ang NPA sa isla sang Negros. Mapaslaw si Reyeg kag ang AFP sa ila maitum nga tinguha. ###

VisCom, makaagum sang kapaslawan sa pagpadayon sang operational tempo