Wala sang kaangtanan si Lodorico But-ay sa NPA

Ginapanginwala sang Mt. Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA) ang pahayag sang 94th IB kag Philippine National Police (PNP) Himamaylan City sa ila gintigayon nga Joint Enhanced Military and Police Operation (JEMPO) nga isa ka commanding officer (CO) sang yunit milisya ang ila gindakop sa Sityo Cunalom, Barangay Carabalan, Himamaylan City sadtong Hulyo 28.

Si Lodorico But-ay, 68 anyos, indi CO sang yunit milisya. Isa siya ka lunsay nga mangunguma sa amu nga sityo kag myembro sang Farmers Association of Barangay Carabalan (FABCA). Myembro man siya sang Indigenous Peoples (IPs) sa lugar kag wala ini sang malain nga rekord sa pumuluyo kag wala man ini kaangtanan sa NPA.

Malisyoso ang ginahimo sang 94th IB kag PNP nga pag-angot sa rebolusyonaryong kahublagan kay But-ay nga may kaso nga rape. Gusto sang militar kag kapulisan nga pahiran sang higko ang ngalan sang NPA paagi sa pagkriminalisa sa ila mga dinakpan. Bangud gasgas na ang ila linya nga “nakuhaan sang armas-luthang kag eksplosibo,” subong kon may madakpan sila nga ginpaasibangdan nga katapo sang NPA o sa yunit milisya, lain naman nga patu-pato nga kaso ang ila ginapasaka.

Kon matuod gid man nga may kaso nga rape si But-ay, mas nagakaangay lang nga ipaagi ini sa husto kag nagakaigo nga proseso (due process) sa korte. May nagatindog nga Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo nga ginapundar sa rebolusyonaryong kahublagan. Bisan sin-o nga indibidwal o grupo nga may ginaatubang nga sala batok sa pumuluyo, tampad kag nagadampig ang rebolusyonaryong korte sa husto kag ginapatuman ang rebolusyonaryo nga hustisya sa diin man nga patag.

Ginapakamalaot man sang MCC-NPA ang mga pakana kag diskarte sang 94th IB nga pagdala sang trumpa nga nagasinggit sang “surender na kamo, mga NPA, kag guwa na kamo dira sa inyo ginatagoan!” samtang nagapanglighot sang mga kalatian sang Sityo Cunalom kag sa mga katambi ini nga mga sityo sadtong Hulyo 25 tubtob Hulyo 28. Pila ka adlaw nga wala nagkadto sa uma kag nakapanglawig sang ila kasapatan ang mga mangunguma sa amu nga lugar bangud sa kahadlok nga basin masal-an nga katapo sang NPA kag dakpon sila sang nasambit nga militar.

Sa pihak bahin, ginkundenar man sang MCC-NPA ang pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung sang 94th IB sa Sityo Amaga, Brgy. Buenavista, Himamaylan City sadtong Hulyo 9. Gin-imbestigar si Betmar Pacheco, isa ka mangunguma, kag ginlagas ang iya nagabusong nga asawa nga nagpalagyo pakadto sa ila tupad balay bangud sa kahadlok.

Ini nga mga kalakasan sang mga bayaran kag pasista nga AFP/PNP/NTF-Elcac batok sa pumuluyo, nagapakita lang sa ila pagka-talawan. Ang mga pumuluyo ang ila gin-target sa ila mahigko nga kontra-insurhensya nga kampanya agud hinabonan ang ila kapaslawan sa paglagas sa NPA kag sa bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan.

Wala man gid sang malauman ang mangunguma kag pumuluyo sa mas nagkasingki nga kapintas sa mga pwersa sa estado kundi ang makigbahin sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa agud maangkon ang matuod nga kahilwayan.

Wala sang kaangtanan si Lodorico But-ay sa NPA