Articles tagged with Edsa@36

EDSA36 – Umaalingawngaw pa rin ang panawagan: “Tama na, sobra na! Wakasan ang tiraniya!”
February 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Ang daan-daan libong mamamayang nagmartsa noon sa EDSA, 36 taon na ang nakararaan, ay pinagkaisa ng layuning tapusin na ang diktadura at palayasin ang pasistang si Ferdinand Marcos. Ngayon, patuloy pa ring umaalingawngaw ang sigaw ng mamamayan: “tama na, sobra na! Wakasan ang tiraniya!” Lalong lumakas ang panawagang ito sa papalapit na pagtatapos ng termino […]

#NeverForget: Pag-aalsang EDSA sa ika-36 taon at pagtatakwil sa mga Marcos
February 26, 2022

Inilunsad sa iba’t ibang panig ng bansa ang mga protesta para gunitain ang ika-36 na taong anibersaryo ng Pag-aalsang Edsa kahapon, Pebrero 25. Kasabay ng pagdakila sa naging pagkakaisa at tagumpay ng mamamayan noong 1986, malinaw ang sigaw ng taumbayan para biguin ang panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan at pananatili ng mga Duterte sa […]

Gunitain ang pag-aalsang EDSA! Matatag na hawakan ang kapasyahang biguin na makabalik sa kapangyarihan ang mga mandarambong at pasista!
February 25, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Kasama ng malawak na mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan, ang NDFP-ST ay mahigpit na nakikiisa sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-36 na anibersaryo ng pag-aalsang EDSA na nagpabagsak sa kapangyarihan ng kinamumuhian at isinusuka ng bayan na diktador, mandarambong at mamamatay-taong si Ferdinand E. Marcos Sr. May natatanging halaga ngayon ang paggunita ng sambayanan […]

Maghanda para ibunsod ang gahiganteng kilusang masa laban sa nagbabadyang diktadura ng alyansang Marcos-Arroyo-Duterte!
February 24, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Napapanahon ang paggunita sa kabayanihang ipinamalas ng kolektibong lakas ng sambayanang Pilipino para pabagsakin ang 14-taong paghahari ng pasistang diktadura ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng isang popular na pag-aalsa noong Pebrero 22-25, 1986. Kaisa ng mamamayang Pilipino ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pag-alaala at muling pananariwa sa mga aral ng Pag-aalsang EDSA ng […]