Pagsaulog sa #NDF48 sa Northern Samar

,

Malipayong gisaulog sa masang mag-uuma ug sa hukbong bayan sa Northern Samar ang ika-48 anibersaryo sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) niadtong Abril. Misalmot sa selebrasyon ang mga residente gikan sa unum ka baryo nga nagkahiusang labaw pang suklan ang militarisasyon sa lugar.

Gipaambit sa programa ang kasamtangang kahimtang sa erya nga gikan pa Disyembre sa milabayng tuig nakapailalum sa nakapokus nga operasyong militar. Gihatagag duut sa selebrasyon kung nganong rebolusyon ang bugtong solusyon sa kalisud nga nasinati sa katawhan.

Pagsaulog sa #NDF48 sa Northern Samar