Mga protesta

,

75-taon ng neokolonyalismo. Naglunsad ng isang raling iglap ang may isandaang kabataan sa harap ng Embahada ng United States sa Pasay City noong Hulyo 4. Sa pangunguna ng League of Filipino Students, giit ng mga kabataan ang pagbabasura sa Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement at lahat ng hindi pantay na mga kasunduan at tratado sa pagitan ng dalawang bansa. Kinundena rin nila ang lantarang pagpapakatuta ng rehimeng Duterte sa US at pagbebenta sa soberanya ng bayan.

Protestang Pride. Nagtipon ang mga LGBTQ+ at kanilang mga tagasuporta sa Bantayog ng mga Bayani, Quezon City noong Hunyo 26 bilang pagdiriwang sa Pride Month o buwan ng pagkilala sa mga karapatan ng LGBTQ+ at paglaban sa diskriminasyon. Pinangunahan ang protesta ng Bahaghari at Metro Manila Pride. Naglunsad din ng kani-kanilang protestang pride ang mga organisasyon sa Pampanga at Laguna.

Anti-Terrorism Law, ibasura. Nagprotesta ang mga pambansa-demokratikong organisasyon noong Hulyo 6 sa harapan ng Korte Suprema sa Padre Faura, Manila City para igiit ang pagbabasura sa Anti-Terror Law ng rehimeng Duterte. Unang taong anibersaryo ng mapanupil na batas noong Hulyo 3 at nananatiling wala pang tugon ang Korte Suprema sa mga petisyon laban dito.

Mga protesta