Datos | July 2021: Hinggil sa limang taong tiraniya ng rehimeng US-Duterte

Download here
Pilipino: PDF

Datos | July 2021: Hinggil sa limang taong tiraniya ng rehimeng US-Duterte