PNP Binalbagan gin-ambus sang NPA

Madinalag-on nga gin-ambus sang mga Pulang hangaway sa idalum sang Mount Cansermon Command – NPA South Central Negros Front (MCC-NPA) ang mga katapu sang PNP Binalbagan nga nagresulta sa pagkapilas sang duha ka katapu sang PNP sa hi-way sang Sityo Candida, Brgy Biao, Binalbagan, Negros Occidental.

Suno kay Ka Dionesio Magbuelas, tigpamaba sang MCC-NPA, “ginlunsar ini bilang sabat sa paggamit sang PNP sa kontra-insurhensya nga operasyon sang rehimen Duterte kag sabat man sang NPA sa wala-untat nga makasiligni nga Joint Enhanced Military Police Operation (JEMPO) kag focused military operation (FMO) nga nagalapak sa tawhanon nga kinamatarung kag nagapang-abuso sa malinong nga pangabuhi kag pangabuhian sang mga masang mangunguma sa kaumhan kag tumanduk sa kabukiran sang south central Negros.

Halin Enero tubtob Setyembre sini nga tuig, pito ka isnayping nga operasyon, duha ka harassment operasyon kag duha ka partisan operasyon ang natigayon sang mga Pulang hangaway sa tatlo ka larangan gerilya idalum sang Apolinario Gatmaitan Command – NPA Negros Island (AGC-NPA). Nagresulta ini sang indi magnubo sa tatlo nga napilasan kag 10 nga napatay sa hanay sang mga pasistang tropa.

Lima man ka police action nga nagpatuman sa desisyon sang rebolusyonaryo nga korte sang pumuluyo ang natigayon kontra sa mga traidor sa rebolusyon, may utang nga dugo sa pumuluyo kag sindikato sa druga.

Suno kay Ka Juanito Magbanua, tigpamaba sang AGC-NPA, nga sa pihak sang dalagkuan nga operasyon militar gamit ang batalyon nga kadakuon sang pwersa, mga sopistikado nga armas, kanyon kag bomba, ang Pulang hangaway nakatigayon sa gihapon sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba bangud sa indi mahubsan nga suporta kag malapad kag madalum ini nga nakaugat sa masa. (Ang Paghimakas October 2022)

PNP Binalbagan gin-ambus sang NPA