Condolences from Communist Workers' Union in Sweden

The Communist Workers’ Union deeply regrets the death of Jose Maria Sison. He devoted his life to the revolutionary struggle in the Philippines against US imperialism, feudalism and bureaucratic capitalism – for the liberation of the Filipino working class and people from oppression and exploitation. He is a great example to all revolutionaries and all revolutionary parties throughout the world by
his persistent and tireless struggle and independent and creative application of Maoism. We are confident that the Communist Party of the Philippines will properly manage his revolutionary legacy.

__

Kommunistiska Arbetarföreningen beklagar djupt Jose Maria Sisons bortgång. Han vigde sitt liv åt den revolutionära kampen i Filippinerna mot USA-imperialismen, feodalismen och byråkratkapitalismen – för den filippinska arbetarklassens och det filippinska folkets befrielse från förtryck och utsugning. Han är ett stort föredöme för alla revolutionärer och alla revolutionära partier i hela världen genom sin uthålliga och outröttliga kamp och självständiga och skapande tillämpning av maoismen. Vi är förvissade om att Filippinernas Kommunistiska Parti kommer att rätt förvalta hans revolutionära arv.

Communist Workers’ Union in Sweden
17/12 2022

 

Condolences from Communist Workers' Union in Sweden