TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: KA JOMA ÖLÜMSÜZDÜR!

Bu makale Türkçe'de mevcuttur.English

Filipinler Komünist Partisi’nin kurucu ve kuramcı önderi Prof. Jose Ma’nın, enternasyonal komünist hareketinin Ka Joma’sının ölümsüzleştiğinin haberini almış bulunuyoruz.

Bizler halk ordusu TİKKO’nun savaşçıları ve komutanları olarak Filipinler işçi sınıfının, FKP’nin üye ve kadrolarının, kardeş ordumuz Yeni Halk Ordusu’nun (YHO) komutan ve savaşçılarının yaşadığı üzüntüyü derinden hissediyor ve paylaşıyoruz.

Ömrünün büyük bölümünü Filipinler halkının özgürlüğüne adamış, devrim ve sosyalizm davasının kararlı savunucuları arasında yer alan, Marksizm-Leninizm-Maoizm biliminin yaşadığımız çağdaki önemli düşünürleri arasında yer alan Ka Joma’nın aramızdan fiziken ayrılışı demokratik halk devrimi, sosyalizm ve yüce komünizm yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatan kızıl bir fener olacaktır.

Emperyalistler, yerli işbirlikçi komprador faşistler boşuna sevinç çığlıkları atmasınlar! Yataklarında rahat uykuya dalmasınlar! Filipinler halkının özgürlük yürüyüşünün sekteye uğrayacağı hayalini kurmasınlar! Ka Joma’nın Filipinler topraklarına ektiği devrim tohumları ve uluslararası komünist hareketin düşün dünyasına kazandırdıkları, sınıf ve devrim düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam edecektir.

Halk savaşının mutlak zaferi, Filipinler topraklarının derinliklerine kök salmış durumdadır. Yeni Halk Ordusu’nun değerli komutan ve savaşçılarının Demokratik Halk Devrimi’ne doğru kararlı yürüyüşü Filipinler işçi sınıfı ve emekçi halkına olduğu kadar enternasyonal proletaryaya da ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

21. yüzyıl, Marksizm-Leninizm-Maoizm’in kararlı ve emin adımlarla zafere yürüdüğü bir yüzyıl olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden belirmeye başlamıştır. Ezilen dünya halkları, emperyalizmi tarihin derinliklerine gömmek için ayağa kalkmış durumdadır. Geleceğin panteonunda dalgalandıracağımız kızıl bayrakta Ka Joma’nın adı kızıl bir yıldız gibi parlayacaktır.

Prof. Jose Maria Canlas Sison (Yoldaş Joma) her zaman bizimle olmaya devam edecektir!

Yaşasın Halk Savaşının Mutlak Zaferi!

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı
17.12.2022

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: KA JOMA ÖLÜMSÜZDÜR!