Dagundong ng Bikol: Ika-54 na anibersaryo ng PKP at pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison

,


Download here.

Dagundong ng Bikol: Ika-54 na anibersaryo ng PKP at pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison